Események

MEGHÍVÓ

Ezúton, tisztelettel meghívom a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség 2020. évet lezáró, valamint tisztújító küldöttközgyűlésére.

 Helyszín:        Tiszanána Dinnyéshát

 Ideje:              2021. augusztus 28., 08:30

Regisztráció:  08:00-08:25 óráig

Napirend:

 1. A 2020. évi munkáról szóló beszámoló előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó:           Füzy Andrea elnök

  1. A pénzügyi ellenőrző bizottság beszámolója a 2020. évi gazdálkodásról

Előadó:           Orosz Károlyné bizottsági elnök

3. A 2020. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó:           Pócsikné Sebők Zita gazdasági vezető

  1. A 2021. évi munkaterv előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó:           Füzy Andrea elnök

  1. A 2021. évi költségvetési terv előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó:           Pócsikné Sebők Zita gazdasági vezető

  1. Egyebek Új tagszervezet felvétele, aktualitások
  2. Tisztújítás

Lebonyolító: dr. Zólyomi Géza, a Választási Bizottság elnöke

A közgyűlés eredményes lebonyolításért kérem, hogy a jogszabály szerint kötelező dokumentumokat áttanulmányozni szíveskedjenek, továbbá akadályoztatásuk esetén gondoskodjanak helyettesítésükről!

 A gördülékeny és sikeres tisztújítás érdekében kérem, hogy a lejáró mandátumok okán megüresedő vezetőségi posztokra, 2021. augusztus 18-ig tegyék meg – lehetőség szerint – írásbeli jelöléseiket a Választási Bizottság elnökénél, a zolyomi.geza@gmail.com email címen. Természetesen a közgyűlés napján is lehet jelölést tenni, de a megfelelő szervezés érdekében kérem a fentiek figyelembevételét!

 A közgyűlés után, vegyenek részt a Megyei Tűzoltó Nap programján, ahol 12:00 órától ebédre várjuk a tisztelt küldötteket!

Részvételi szándékáról visszajelzésüket 2021. augusztus 18-ig várom az andrea.fuzy@gmail.com, e-mail címre vagy a 06-20/446-3582 számon.

 

Bízom abban, hogy minél többen találkozunk Tiszanánán!

Eger, 2021. augusztus 8.

Tisztelettel:

FÜZY ANDREA s.k. –  elnök

———————————————————————————————-

Tisztelt Elnök/Parancsnok Úr!

Tájékoztatom, hogy Szövetségünk, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Tiszanánai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel karöltve,
2021. augusztus 28-án, Megyei Tűzoltó Napot rendez Tiszanána-Dinnyésháton.

Ennek keretében, 10:00 órai kezdettel kerül lebonyolításra
a Heves Megyei Tűzoltó Verseny, az alábbiak szerint:

 A versenyre nevezni lehet:

CTIF ifjúsági kategóriában (feltétel: betöltött 11, ill. 2021. december 31-ig betöltött 16. életév.)

CTIF felnőtt férfi, női kategóriában (feltétel: betöltött 16. életév, szövetségi tagságot igazoló igazolvány, szolgálati igazolvány).

A versenyen való részvétel feltétele:

CTIF szabályzatnak megfelelő ruházat, sisak, mászóöv, lábbeli (Bokát fedő, teljes bőr felsőrészű sportcipő engedélyezett. Sima talpú tornacipő, stoplis cipő nem megengedett!)

A versenyfelszerelést szövetségünk biztosítja (szükség esetén a sisakot, mászóövet is).

Hagyományőrző VIZES versenyszámokban

 Ifjúsági fiú, leány, valamint felnőtt férfi, női kategóriákban.

 A versenyen való részvétel feltétele:

A Verseny szabályzatban rögzítettek alapján

A járványügyi helyzet miatti rövid és körülményes felkészülési idő okán, a tűzoltó váltófutás minden kategóriában elmarad!

Kérem Elnök/Parancsnok Urat, hogy nevezéseiket 2021. augusztus 18-ig küldjék meg az andrea.fuzy@gmail.com, e-mail címre vagy jelezzék telefonon a 06-20/446-3582 számon.

A verseny szervezésével kapcsolatban felmerült kérdéseikkel kereshetik a verseny főbíráját, Dobre Attila. tűzoltó alezredes urat a 06/70/637-1919-es telefonszámon.

 A Tűzoltó Nap programjában a következő versenyek szerepelnek még:

Főzőverseny, Tűzoltó Ügyességi verseny, Homokfoci, Tisza-tavi játékos vetélkedő

Ezekre a versenyszámokra a helyszínen lehet benevezni, a regisztráció alkalmával.

A Tűzoltó Nap programja:

 7:30-8:00           Versenybírók részére eligazítás

8:00-tól             Gyülekező, táborverés, regisztráció-versenyekre nevezés

9:00-tól             Tűzoltócsapatok fényképezése, felszerelések előkészítése

10:00-10:20      Ünnepélyes megnyitó

10:30                Tűzoltó Verseny kezdete

12:30-tól           Ebéd

14:00                HABPARTY

 

Napközben, az egyéb versenyek és színpadi programok folyamatosan zajlanak.

 közben:

8:30-10:00       Heves Megyei Tűzoltó Szövetség tisztújító közgyűlése

Eredményhirdetés – a nevezett csapatok létszámától függően – 15.00 körül várható.

 A csapatok számára étkezést térítés ellenében az alábbiak szerint biztosítanak: 900,- Ft/adag (babgulyás+kenyér) A helyszínen büfé üzemel.

Kérjük, hogy étkezési igényeiket, a nevezésekkel egyidőben, augusztus 18-ig jelezzék az alábbi telefonszámon: Zsutai Zsolt 70/317-6127

A rendezvényre korábban érkezők, vagy később távozók részére, a dinnyésháti kemping térítésmentesen rendelkezésre áll.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Eger, 2021. augusztus 08.

Tisztelettel:

FÜZY ANDREA s.k. –  elnök

————————————————————————————————————————-

BESZÁMOLÓ a 2020. évi munkáról

 Tisztelt Közgyűlés!

Szövetségünk 2020. évi tevékenysége a Covid19 virus miatt az éves munkatervtől eltérően alakult.

Az I. negyedéves vezetőségi ülésünket és a 2019. évi munkát értékelő  Közgyűlésünket a veszélyhelyzet kihirdetése előtt meg tudtuk tartani, későbbi rendezvényeink ( tűzoltó verseny, parancsnoki továbbképzés) azonban már elmaradtak.

A vírus elleni védekezés részeként a BM OKF GEK által az önkéntes egyesületek számára  biztosított védőkesztyűk, maszkok kiosztásában vettünk részt.

  1. év során két esetben került erre sor.

A Szövetség tulajdonában álló Sarudi telek gondozását az év során folyamatosan végeztük. A Szövetség kisbusza megfelelő állapotban van, érvényes műszaki vizsgával rendelkezik.

A honlapunk működtetéséről gondoskodtunk.

Szövetségünk tagsága jelenleg: 18 önkéntes tűzoltó egyesület, 2 önkormányzati és 3 létesítményi tűzoltóság.

Gazdálkodásunk alapját a pályázati források, tagdíj befizetések, az adó 1%-ok felajánlása, valamint oktatások bevétele jelentette.

A Szövetség által beszerzésre került eszközök:

– az MTSZ pályázati forrás terhére tűzoltó verseny szakfelszerelések, ifjúsági vizes szerelés (3 db B tömlő, 4 db C tömlő, 1 db osztó, 2 db sugárcső)

– 2019. évi önkormányzati támogatás terhére 1 db laptop

Szövetségünk gazdasági helyzete továbbra is stabil, átgondolt költségvetéssel a pályázati források igénybevételével igyekszünk forrásainkat gyarapítani.

A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség 2020. évben a megváltozott helyzethez alkalmazkodva is eleget tett az Alapszabályunkban rögzített feladatainak.

Eger, 2021. május 12.

 FÜZY ANDREA –  elnök

————————————————————————————————————-

2017.02.25 – Abasári közgyűlés

Az idén 135 éves Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. február 25-én tartotta közgyűlését.

Az eseményen részt vett a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője dr. Zólyomi Géza tű.ezredes és Vilmányi Sándor a Gyöngyösi HTP parancsnoka is.

A közgyűlést Füzy Andrea elnök asszony nyitotta. Rövid köszöntője után, az egyesület 2016. évi munkájáról, eredményeikről számolt be. ifj. Ádám János parancsnok szakmai beszámolója valamint Fehérné Balog Krisztina gazdasági felelős pénzügyi beszámolója után Füzy Andrea ismertette a 2017. évi munkatervet. Az egyesület tagsága a közgyűlés jóváhagyásával három fővel gyarapodott, így jelenleg ötven fő dolgozik a csapatban.

Dr. Zólyomi Géza ezredes úr hozzászólásában kiemelte, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az előző évben kiemelkedő, és magas szakmai színvonalon nyújtott teljesítményük alapján az „ÉV ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETE” címet adományozta az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.

A közgyűlésen Dr. Zólyomi Géza tű. ezredes valamint Petes Imréné alpolgármester asszony 8 önkéntesnek adott át szolgálati érdemérmeket, ill. ajándéktárgyakat.  A 10-20-25-30 éves jubilálók mellett,  65 év kitartó munkája elismeréseként Grócz János tiszteletbeli parancsnok vehette át a neki szóló emléklapot, valamint az egyesülettől és az Önkormányzattól kapott ajándéktárgyakat.

A közgyűlést zenés vacsora követte, melynek keretein belül egy az előző évet bemutató kisfilmet valamint vidám műsort láthattak, ill. egy óriási tortát fogyaszthattak el a jelenlévők.

főasztal

IMG_1272

jánosbá

torta

 

2017.02.25 – Tiszanánai közgyűlés

Lakatos Artur az Egyesület elnökének jogköre értelmében 2017. 02. 25-én összehívta éves közgyűlését. A közgyűlés levezetését Dr. Tóth József Tiszanána polgármestere végezte. Lakatos Artur egyesület elnöke valamint Tiszanána Község Tűzoltó Egyesületének Ellenőrző bizottságának elnöke beszámolóival kezdődött a gyűlés amit, Lakatos Artur folytatott a 2017-es évre tervezett feladatokkal. 4 tagfelvételi kérelem elbírálása után,a 66 egyesületi tag mellé,  4 új taggal bővültünk. A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség jubileumi érmeket adott át 9 tagunknak az egyesületben végzett sok éves munkájukért. Tagjaink közül idén voltak 10, 20, 35 és 45 éves jubilálók is.

10 éves jubiláló: Lakatos Arturné, M. Szűcs Istvánné, Galvács Zoltánné, Zsutai Zsolt, ifj. Nagy Béla, és Orosz Valéria.

20 éves jubiláló: Lakatos Artur

35 éves jubiláló: Vankó László

45 éves jubiláló: Ronyecz József

Lakatos Artur Zsombor „Tűzoltásvezető I modult” végzett el 2015-ben, aminek tanusítványát Dobre Attila alezredes úr adta át az egyesület tagjai előtt. Közgyűlésünket megtisztelte jelenlétével Csontos Ambrus ddtbk. úr, Tiszanána Polgármestere Dr. Tóth József, Seres Tibor alez. úr, Dobre Attila alez. úr, Molnár Roland szds. úr, Szabó László a Heves MTSZ titkára valamit. Csontos Ambrus ddtbk úr beszédében kihangsúlyozta, hogy nagyon büszke a tűzoltó egyesület, valamint az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság ez évben végzett munkájára és még büszkébb, hogy Tiszanánát szülőfalujának tekintheti. Tábornok úr után Dobre Attila alezredes úr a Gyöngyösi Kvk tűzoltósági felügyelője mondott pár gondolatot az egyesület ez évi munkájáról valamint az elvégzett megfelelő elbírálású ellenőrzésekről. További indítványok, javaslatok, bejelentések nem voltak így az estét egy közös vacsorával zártuk.

20170225_184129

20170225_184129

 

 

2016.11.19 – Kapocs Kupa

kapocs-plakat-page-001

pdfVersenyszabályzat letölthető pdf formátumban