cropped-logo6.jpg

 

Önkéntes tűzoltók versenyeztek 2021.08.28

Tűzoltó napot rendezett a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség és a Tiszanánai Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásával szombaton, Dinnyésháton.

A pandémiás időszak rányomta bélyegét a közösségi életre is, az elmúlt másfél évben az önkénteseknek alig volt alkalmuk a találkozásra, a már évtizedek óta hagyományosan a tavaszi időszakban megrendezett tűzoltóverseny a tavalyi évben el is maradt. A megyei tűzoltó szövetség vezetősége ezért a nyári ülésén úgy határozott, szervez egy tűzoltó napot, melynek keretében lehetőséget biztosít a megye önkéntes tűzoltóinak, hogy találkozhassanak és összemérhessék erejüket, tudásukat, felkészültségüket.

A rendezvény tűzoltó versennyel kezdődött. Noha nem voltak annyian mint régebben, de azért így is több mint egy tucat csapat jött el és mérte össze tudását a három vizes pályán. Az önkéntes tűzoltók megmérették magukat női, férfi, fiú és lány korcsoportban, hagyományőrző és a nemzetközi szabványoknak megfelelő kategóriákban. A verseny után ügyességi versenyen is részt vettek a vállalkozó szellemű résztvevők, tűzmegelőzési totóban, tömlőgurításban, porral oltó dobásban és kötélhúzásban próbálták ki erejüket, felkészültségüket és rátermettségüket. Az időjárás is kegyes volt a szervezőkhöz, szinte végig sütött a nap a gyermekek nagy örömére, akik zenére táncoltak a színpad előtt, majd fergeteges habpartival zárták az önkéntesek tűzoltó napját.

A CTIF versenyt mind férfi, mind női kategóriában az abasári önkéntes tűzoltók nyerték. Abasár női csapata a versenyt idén már harmadszor nyerte meg, így a női vándorkupa végleg náluk marad. A szövetség idén új férfi vándorkupát alapított, melyet Grósz János, néhai abasári tűzoltóparancsnokról neveztek el, ezzel megemlékezve az egykori tűzoltóparancsok munkásságáról.

A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség idén harminc éves, ezen a szombati napon erről is megemlékeztek, a szervezet vezetősége egyben megtartotta tisztújító közgyűlését is, melyen megszavazták, hogy az önkéntes szervezet elnöke továbbra is Füzy Andrea marad.

Fotó: Nagy Csaba tű. főhadnagy

 

A jövőben is segítik a katasztrófavédelem munkáját a héhalmi önkéntes tűzoltók 2021.08.04

A napokban szerezte meg az újraminősítését a Héhalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az egyesületnek a Heves és Nógrád megyei katasztrófavédelemmel, továbbá a hatvani hivatásos tűzoltósággal van együttműködési megállapodása. A tagjai egy újraminősítő gyakorlaton vettek részt, melynek végén minősítésüket egy évvel meghosszabbították, így Héhalmon és további hat településen önállóan is végezhetnek tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.

A gyakorlaton tizenhét önkéntes tűzoltó vett részt, közülük öten rendelkeznek tűzoltásvezetői jogosultságokkal, így az irányító szerep az övék volt a négy feltételezett káresetnél. Az irányítóknak a beavatkozó önkéntesekkel egy, véletlenszerűn választott tűzoltási vagy műszaki mentési feladatot kellett megoldaniuk.

Az egyik feltételezés az volt, hogy a településük polgármesteri hivatalának konyhájában tűz keletkezett, egy ember pedig a füstben rosszul lett. Itt az önkéntesek feladata a tűz szakszerű oltása és a bajbajutott ember kimentése volt, teljes védőfelszerelésben és légzésvédelem használatával. A második feltételezett szituációt az aktuális eseményeknek megfelelően egy vihar idézte elő. Az erős szél egy fát tövestől kicsavart, ami egy autóra dőlt, a kocsiban ülő ember pedig beszorult járművébe. Itt az önkénteseknek a fát biztonságosan el kellett távolítaniuk, majd feszítővágóval az embert kellett kimenteni a szorult helyzetből. A harmadik szituáció szerint a nagy mennyiségű hirtelen lezúduló esővíz pincéket árasztott el, itt a tűzoltók szivattyúval avatkoztak be és távolították el a csapadékvizet. A negyedik feltételezés szerint Héhalmon egy teherautó és egy személykocsi ütközött. A teherautóból folyt az üzemanyag, az autóba pedig a vezetője beszorult. Az önkénteseknek itt a beszorult embert kellett kivágniuk az autóból, áramtalanítani a járműveket, megszüntetni az üzemanyagfolyást, és felitatni a kifolyt benzint az útról.

A tűzoltásvezetők és az állomány minden tagja tanúbizonyságot tett felkészültségéről, az önkéntesek jó színvonalon teljesítették a szimulált káresetek felszámolását, így továbbra is végrehajthatnak katasztrófavédelmi műveleteket a hivatásos tűzoltókkal közösen vagy önállóan is.

Fotó: Duhonyi Zsombor – Héhalom ÖTE

Ülést tartott a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség 2021.06.18

A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség ülést tartott Tiszanána-Dinnyésháton, 2021. június 18.-án. Az eseményen a szervezet vezetői mellett Csontos Ambrus tű. dandártábornok a megyei katasztrófavédelem vezetője is részt vett. Az ülésen a vezetőség elfogadta a Szövetség éves pénzügyi és szakmai beszámolóját. Papp Zsolt és Dobre Attila tűzoltó alezredesek tájékoztatták a meghívottakat az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatának tapasztalatairól.

 A Szövetség augusztus 28-án Tűzoltó találkozót szervez Tiszanána-Dinnyésháton, melyen megtartják az éves közgyűlést, továbbá megválasztják a tisztségviselőket. A találkozón megrendezik a Heves Megyei Tűzoltóversenyt, hagyományőrző vizes és CTIF kategóriákban, továbbá a tűzoltó ügyességi versenyek, főzőverseny, habparti is várja majd az érkezőket. Az ősz folyamán a tervek között szerepel – a járványügyi helyzet függvényében – a 40 órás tűzoltó tanfolyam szervezése.

Fotó: Papp Zsolt tű. alez.

Tovább folytatódik az önkéntes mentőszervezetek fejlesztése 2021.06.11

Június 7. és 11. között nyolc megyei katasztrófavédelmi igazgatóság veheti át összesen negyvenhárom önkéntes szervezete részére azokat a komplett védőfelszereléseket, tűzoltó-szakfelszereléseket, amelyek révén a szabadtéri tüzek szempontjából leginkább érintett területek mentő tűzvédelme tovább erősödik. A fejlesztés a KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 azonosítószámú, az EU Polgári Védelmi Komplex Modulok létrehozása elnevezésű projekt keretében valósult meg.

Következő lépéséhez érkezett az az európai uniós projekt, amelynek egyik célkitűzése a „földi erdőtűzoltás járművekkel” polgári védelmi modul magyarországi létrehozása. A modul lehetővé teszi, hogy modern, a hazai tűzoltásban eddig nem használt védőfelszerelésekkel és szakfelszerelésekkel vegyék fel a harcot a tűzoltók a vegetációtüzekkel szemben. Az EU Polgári Védelmi Komplex Modulok létrehozása projekt erdőtűzoltási része csaknem 495 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból valósul meg, a teljes költségvetés pedig 2 milliárd 300 millió forint.

A projekt keretein belül Heves megye két önkéntes mentőcsoportja április közepén egy-egy felmálházott erdőtűzoltó gépjárművel gazdagodott. Most pedig megyénk hatvanfős erdőtűzoltási csoportja hatvan darab komplett védőfelszerelést kap. Sisakokkal, védőkesztyűkkel, bakancsokkal, könnyített védőkabátokkal, védőnadrágokkal, továbbá egy hőkamerával és száztizenhét darab tűzoltó szakfelszereléssel bővül az önkéntesek felszerelése.

 

Túrázót mentettek a tűzoltók 2021.05.25

Egy túrázó elesett és megsérült a Bükk-hegységben, a Cserepes-kői barlangnál május 24.-én délután. A bélapátfalvai önkormányzati és a szilvásváradi önkéntes tűzoltók két terepjáróval indultak a keresésére, GPS koordináták alapján megtalálták és lehozták a hegyről, majd átadták a mentőknek.

Fotó: Szilvásváradi ÖTE

Idén tíz megyei önkéntes mentőcsoport részesül támogatásban 2021.05.18

Hazánkban százötvenegy önkéntes mentőszervezet jut 2021-ben központi forrásból pályázati támogatáshoz. Az erre vonatkozó döntést május 12-én hagyta jóvá a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója. A jóváhagyott döntés alapján tíz Heves megyei önkéntes mentőszervezet, összesen közel 3 millió forint értékben jut pályázati támogatáshoz.

Az önkéntes mentőcsoportok megalakítását és működésük szervezett kereteinek megteremtését kilenc évvel ezelőtt kezdeményezte a katasztrófavédelem. A központi, majd a területi rendeltetésű mentőszervezetek megalakítása és minősítése után a járási és települési szintű szervezeteket hívták életre. Ezek a csapatok ma már jól kiegészítik a hivatásos katasztrófavédelem egységeinek munkáját, képesek hatékonyan, a hivatásosok irányításával működni.

Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztésének elsődleges célja a települések önvédelmi képességének erősítése volt. A szervezetek bevonásával emelkedik azoknak a száma, akik helyben szerepet tudnak vállalni a károk, különös tekintettel a viharkárok felszámolásában és a helyreállítási munkálatokban. Jelenleg országosan több mint húszezer önkéntes, Heves megyében közel hatszáz önkéntes áll beavatkozásra készen az emberek biztonsága érdekében.

A mentőszervezetekben tevékenykedők létszámának növekedésével arányosan beavatkozásaik száma is emelkedett, tavaly összesen 2 ezer 249 katasztrófavédelmi műveletben vettek részt az önkéntes mentőszervezetek. A beavatkozásokhoz nem elegendő az önkéntesek elhivatottsága és szakmai tudása, megfelelő felszereltségre, a kor kihívásainak megfelelő technikai eszközökre is szükség van.

A korábbi évekhez hasonlóan a katasztrófavédelem idén is kiírta azt a pályázatot, amely az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó járművek beszerzésére, működési költségek finanszírozására, védőruházattal való ellátására, valamint a mentőszervezet tagjai oktatásának, vizsgáztatásának támogatására nyújt lehetőséget a központi költségvetésből. A mentőszervezetek támogatása az alábbi linken tekinthető meg:

Önkéntes szervezetek támogatása

Mindkét Heves megyei önkormányzati tűzoltóság sikeresen pályázott 2021.05.13

Az önkormányzati tűzoltóságok részére negyedik alkalommal kiírt, 225 millió forint keretösszegű eszközfejlesztési pályázat kapcsán első körben a pénzbeli támogatásokról született döntés, a természetbeni támogatások végső elbírálása az egyes beszerzési eljárások után történik.

A feltételeket sikeresen teljesítő önkormányzati tűzoltóságok védőeszközökre, tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges eszközökre, EDR rádiókra, valamint a készenlétben tartott tűzoltójármű felújítására nyújtották be pályázataikat.

A bírálóbizottság munkájában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség delegált tagjai is részt vettek. A bizottság tagjai a pályázati keretösszeg felosztásának alapelveivel egyhangúan egyetértettek.

A pályázati rendszer idei átalakulása miatt első körben a pénzbeli támogatások jóváhagyása történt meg.

A pénzbeli támogatásokra vonatkozó javaslatot a katasztrófavédelem felső vezetése jóváhagyta, ennek értelmében ötvennégy önkormányzati tűzoltóság kap összesen 132 millió 700 ezer forint támogatást. A fennmaradó keretösszeg a későbbiekben természetbeni támogatásokhoz biztosít fedezetet.

A Heves megyei pályázók, a bélapátfalvai és a tiszanánai önkormányzati tűzoltóság több mint 6 millió 300 ezer forint értékben maguk szerezhetnek be védőeszközöket és szakfelszereléseket. A támogatásból sugárcsövekkel, tömlőkkel, védőkámzsákkal, és számos technikai eszközzel bővül a beavatkozó állomány felszerelése.

A megítélt pénzbeli támogatásokat az alábbi letölthető dokumentum tartalmazza.

A támogatások itt megtekinthetők.

Képzés, vezetési gyakorlat a Mátrában 2021.04.28

A pandémia miatt hosszú ideje „távoktatásban” működő Kékes Kutató-Mentő Alapítvány szakemberei az enyhítéseket kihasználva megtartották az idei év első képzését, illetve továbbképzését április 25-én, Recsken.

A továbbképzés elsődleges céljai voltak a munkavédelmi, egészségügyi ismeretek felelevenítése, illetve a rendszerbe állított új eszközök, felszerelések megismerése. Az oktatási elemek első részében a munkavédelmi oktatást követően egy részletes egészségügyi protokoll került ismertetésre, amelyet személy mentés során kell alkalmazni. A továbbképzést követően a mentési szakemberek megismerkedtek az újonnan beszerzett defibrillátorral, amit természetesen megtanultak használni.

A gyakorlati elemek első részében a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete bemutatta az általuk használt eszközöket, valamint ismertette a közös együttműködés lehetőségeit. A nap legjobban várt eseménye volt az április elején megkapott VW AMAROK erdőtűzoltó gépjármű megismerése. A járműről az összes kapott felszerelés lepakolták, így a jövőbeli használói megismerték a rendszeresített eszközöket, illetve megtanulták az elhelyezésüket. A képzés zárásaként a tervezett gépjárművezetők egy hivatásos oktató segítségével vezetési tréningen vettek részt.

Fotó: Kékes Kutató-Mentő Alapítvány

Birtokba vették az ország egyik legmodernebb laktanyáját a tűzoltók 2021.04.26

Befejeződtek a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltségnek és a város hivatásos tűzoltó-parancsnokságának helyet adó épületegyüttes munkálatai. Az európai uniós projekt keretében felépült korszerű, jól felszerelt, gazdaságosan fenntartható és üzemeltethető ingatlankomplexumot április huszonhatodikán tekinthették meg a sajtó munkatársai.

A gyöngyösi Bethlen Gábor utcában felépült új épületegyüttes április huszonharmadika óta ad otthont a katasztrófavédelem munkatársainak és a város hivatásos tűzoltóinak. A sajtó képviselői dr. Zólyomi Géza tűzoltó ezredes, a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének kalauzolásával tekintették meg a Gyöngyös közepén található, csaknem egyhektáros telken megépült laktanyát. Az új komplexum nagy előnye, hogy a káresethez riasztott tűzoltó gépjárművek gyorsan, akadálymentesen tudják megközelíteni a fő forgalmi utakat, a laktanyából négy irányba lehet kihajtani. Az épület a jó hőszigetelésű, korszerű építési anyagoknak, épületszerkezeti elemeknek, épületgépészeti technológiáknak köszönhetően az ország legmodernebb tűzoltólaktanyáinak egyike.

A katasztrófavédelmi kirendeltség 64 település biztonságáért felel, a gyöngyösi hivatásos tűzoltó-parancsnokság pedig 48 település több mint 114 ezer lakójának védelmét látja el. Az ingatlanberuházás eredményeképpen csökken a vonulási idő, minimalizálható a károk mértéke, összességében biztonságosabbá válik a környéken élők élete.

A „Tűzoltólaktanyák kialakítása – Gyöngyös tűzoltóság” elnevezésű, KEHOP-1.6.0-15-2016-00005 azonosítószámú projekt 1 milliárd 301 millió 736 ezer 802 forint vissza nem térítendő uniós támogatásból valósult meg.

Fotó: Hevesi Katalin tű. alezredes – Heves MKI

 

Csak a fűtési szezonnak van vége, a szén-monoxid veszélye marad 2021.04.20

Habár a hideg időjárás miatt a háztartások többségében még fűtenek, hivatalosan április 15-én véget ért a fűtési szezon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elmúlt volna a szén-monoxid-mérgezések veszélye. A fűtési szezonban ugyan gyakrabban riasztják a tűzoltókat a mérgező gáz miatt, de ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak, ott egész évben veszélyt jelent a szén-monoxid. A legtöbb mérgezés és tragédia oka, hogy rossz, elavult, nem karbantartott, esetleg engedély nélkül felszerelt fűtőeszközzel fűtenek, illetve nem megfelelő a szellőzés.

Leginkább azok a nyílt égésterű vízmelegítők jelenthetnek veszélyt, amelyek a szoba levegőjét használják az égéshez, és amelyek környezetében nem megoldott a levegő-utánpótlás. Egy ilyen vízmelegítő rövid idő alatt elhasználja egy kis lakóhelyiség vagy egy kisebb fürdőszoba levegőjét. Egy nem megfelelően szellőző helyiségben hosszabb időt eltöltve az életünkkel játszunk. A mérgezéses esetek 36 százaléka fürdőszobában, 13 százaléka konyhában, ugyanennyi hálószobában, 12 százaléka nappaliban, 26 százaléka pedig egyéb helyiségekben következett be.

Három egyszerű módszerrel megelőzhetőek a tragédiák:

 • A nyílt égésterű fűtőeszközök és vízmelegítők számára biztosítani kell a levegő-utánpótlást! Nem elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, egy résszellőzőt kell beszereltetni az ablakba. A szellőzőnyílásokat tilos letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni.
 • A fűtőeszközöket, vízmelegítőket évente legalább egyszer szakemberrel kell ellenőriztetni. Használjuk ki erre az otthon töltött időt és hívjunk szakembert!
 • Egy megfelelő minőségű szén-monoxid-érzékelő életet menthet, hiszen jelez, ha veszélyes mennyiségű szén-monoxid keletkezik. Fontos a jól megválasztott érzékelő is.

A magunk mögött hagyott fűtési szezonban, 2020. október 15-e és 2021. április 15-e között 568 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt. 210 ember szenvedett mérgezést, három ember orvos által igazoltan szén-monoxid-mérgezés következtében hunyt el, további tizenegy ember pedig vélelmezhetően szén-monoxid következtében vesztette életét.

A szén-monoxid mellett a fűtési szezon másik jellemző „károkozói” a kéménytüzek. Az idei szezonban 912 kéménytűz volt, a lángok az esetek 9,2 százalékában (84) terjedtek tovább az építmény más szerkezetére, átlagosan tíz négyzetméteren okozva további károkat. Összesen 845 otthonban keletkeztek kisebb-nagyobb károk kéménytűz következtében.

A lakossági kéményseprés változatlanul ingyenes. Mindenki éljen ennek a lehetőségével. További információ érhető el a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon.

Forrás és fotó:  BM OKF

Korszerű erdőtűzoltó járműveket és szakfelszereléseket kapott megyénk két önkéntes szervezete 2021.04.14

A Heves megyei Kékes Kutató-mentő Alapítvány és az Agria Speciális Mentő- és Tűzoltó Csoport is átvett egy-egy korszerű erdőtűzoltó járművet a mai napon.

A fejlesztés a KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 azonosító számú, az EU „Polgári Védelmi Komplex Modulok létrehozása” projekt keretében valósult meg. A program a „földi erdőtűzoltás járművekkel” modulja lehetővé teszi, hogy a mentőszervezetek tagjai modern Volkswagen Amarok gépjárművekkel, továbbá a hazai tűzoltásban eddig nem használt védőfelszerelésekkel felvértezve vegyék fel a harcot a vegetációtüzekkel szemben. A modul csaknem 495 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból valósul meg, a projekt teljes költségvetése 2 milliárd 300 millió forint.

Megyénkben gyakoriak a szabadtéri tűzesetek, az erdőtűzoltó járművekkel és az azokhoz tartozó teljes málhafelszereléssel erősödik a mentőszervezetek térségének tűzvédelme. Az átadást követően érkeznek meg azok a teljes védőruhakészletek, szakfelszerelések, amelyeket a megalakuló erdőtűzoltó csoportok fognak használni.

Fotó: Klausmann Viktor – Kékes Kutató-mentő Alapítvány  / Nagy Csaba tű. főhadnagy – Heves MKI

Az idén is támogatásban részesülnek az önkéntes mentőszervezetek 2021.03.02

A korábbi évekhez hasonlóan a katasztrófavédelem 2021-ben is kiírja azt a pályázatot, amely az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó járművek, ruházati termékek, működési költségek finanszírozására nyújt támogatást a központi költségvetésből.

Az önkéntes mentőcsoportok megalakítását és működésük szervezett kereteinek megteremtését kilenc évvel ezelőtt kezdeményezte a katasztrófavédelem. A központi, majd a területi rendeltetésű mentőszervezetek megalakítása és minősítése után a járási és települési szintű szervezeteket hívták életre. Ezek a csapatok ma már jól kiegészítik a hivatásos katasztrófavédelmi egységek munkáját, képesek a hivatásosok irányításával hatékonyan működni.

Az önkéntes mentőszervezetek erősítésével mindig is a települések önvédelmi képességének növelése volt a cél. A szervezetek bevonásával többen vállalhatnak helyben szerepet a károk felszámolásában és a helyreállítási munkálatokban. Jelenleg országosan több mint húszezer önkéntes áll beavatkozásra készen az emberek biztonsága érdekében.

Az utóbbi években nemcsak a mentőszervezetekben tevékenykedők létszáma, hanem a beavatkozások száma is emelkedett, tavaly már kétezer-kétszáz katasztrófavédelmi műveletben vettek részt az önkéntes mentőszervezetek. A beavatkozásokhoz azonban nemcsak elhivatottságra és szakmai tudásra, hanem megfelelő felszereltségre, a kor kihívásainak megfelelő eszközökre is szükség van.

A pályázatokat a mentőcsapatoknak a kiírástól számított 25 napon belül, azaz 2021. március 26-ig kell benyújtaniuk az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez. A pályázatok végső elbírálása, a támogatási javaslat jóváhagyása legkésőbb a kiírást követően 75 nap múlva, vagyis május közepéig megtörténik.

A kapcsolódó dokumentumok a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról letölthetők.

https://heves.katasztrofavedelem.hu/24661/hirek/248849/az-iden-is-tamogatasban-reszesulnek-az-onkentes-mentoszervezetek


A szabadtéri tüzek megelőzésére fókuszál a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság legújabb tűzvédelmi tesztje 2021.03.01

Elkészült a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kilencedik online tűzvédelmi tesztje. A mostani teszt témája kifejezetten aktuális, hiszen az elmúlt napok beavatkozási statisztikája szerint a jó idő és a melegedés a szabadtéri tüzeknek is kedvez.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság márciusban kilencedik alkalommal jelentkezik online tűzvédelmi teszttel. Azok, akik nyomon követték az előző tudáspróbákat, már tisztában vannak a lakástüzek megelőzésének lehetőségével, ismerhetik a tűzoltói hivatás kulisszatitkait, a felszereléseket, és azok használatát is. A kilencedik tesztet február utolsó napjainak az eseményei különösen aktuálissá teszik, hiszen megkezdődött a szabadtéri tüzek időszaka, számos nagy kiterjedésű tűzhöz riasztották az ország tűzoltóegységeit.

Az ilyen jellegű tűzesetek megelőzésével, illetve a szabályos kinti égetésre vonatkozó tudnivalókkal foglalkozik a márciusi online tudáspróba.

A kilencedik tűzvédelmi teszt ITT érhető el!

Amennyiben korábban közzétett tesztjeink valamelyikét szeretné kitölteni, IDE kattintson!

Idén is pályázhatnak az önkormányzati tűzoltóságok 2021.03.01

A központi költségvetés idén már negyedik alkalommal biztosít támogatást az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésére. A rendelkezésre álló 225 millió forint felosztására a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot írt ki.

Tovább folytatódhat az önkormányzati tűzoltóságok fejlesztése: az elmúlt három év után
2021-ben is eszközfejlesztési támogatásban részesülhet a Magyarországon működő hatvan önkormányzati tűzoltóság. Az előző években ezzel a lehetőséggel minden érintett szervezet élt. A tűzoltóságok által megpályázható legmagasabb pályázati összeg szervezetenként 4,5 millió forint.

Pályázni a BM OKF által beszerzett tűzoltó védő- és technikai eszközre, EDR rádiókra, illetve pénzbeli támogatásra, azaz egyéb beszerzésekre, gépjárműfecskendő vagy tűzoltótechnikai eszköz felújítására, javítására fordítható költségre lehet.

A pályázati dokumentációkat az önkormányzati tűzoltóságoknak 2021. március 29-ig kell eljuttatniuk ahhoz a hivatásos tűzoltó-parancsnoksághoz, amellyel együttműködési megállapodást kötöttek. A beérkezett pályázatokat – a pénzbeli támogatás esetében – legkésőbb 2021. május 12-ig elbírálják.

A kapcsolódó dokumentumok a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról letölthetők.

https://heves.katasztrofavedelem.hu/24661/hirek/248752/iden-is-palyazhatnak-az-onkormanyzati-tuzoltosagok

Az idén is hétszázmillió forint jut az önkéntesek támogatására 2021.03.01

A központi költségvetés idén már negyedik alkalommal biztosít támogatást az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésére. A rendelkezésre álló 225 millió forint felosztására a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot írt ki.

Tovább folytatódhat az önkormányzati tűzoltóságok fejlesztése: az elmúlt három év után
2021-ben is eszközfejlesztési támogatásban részesülhet a Magyarországon működő hatvan önkormányzati tűzoltóság. Az előző években ezzel a lehetőséggel minden érintett szervezet élt. A tűzoltóságok által megpályázható legmagasabb pályázati összeg szervezetenként 4,5 millió forint.

Pályázni a BM OKF által beszerzett tűzoltó védő- és technikai eszközre, EDR rádiókra, illetve pénzbeli támogatásra, azaz egyéb beszerzésekre, gépjárműfecskendő vagy tűzoltótechnikai eszköz felújítására, javítására fordítható költségre lehet.

A pályázati dokumentációkat az önkormányzati tűzoltóságoknak 2021. március 29-ig kell eljuttatniuk ahhoz a hivatásos tűzoltó-parancsnoksághoz, amellyel együttműködési megállapodást kötöttek. A beérkezett pályázatokat – a pénzbeli támogatás esetében – legkésőbb 2021. május 12-ig elbírálják.

A kapcsolódó dokumentumok a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról letölthetők.

https://heves.katasztrofavedelem.hu/24661/hirek/248752/iden-is-palyazhatnak-az-onkormanyzati-tuzoltosagok

 

Alapvető tudnivalók a kéményseprésről 2021.02.25

Heves megye teljes területén a lakossági szektorban az egylakásos és a többlakásos társasházak égéstermék-elvezetőinek, kéményeinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik, mégpedig térítésmentesen.

A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. Azok számára, akik olyan családi házban élnek, ahova nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Időpontot a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervének honlapján lehet foglalni, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken lehet kezdeményezni.

Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva, egy- vagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. A katasztrófavédelem honlapján a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek valamelyikétől meg kell rendelni a munkát.

Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő. A megadott két időpont valamelyikében ingyen elvégzi az ellenőrzést. A társasházak éves sormunkatervei is nyilvánosak megyék szerinti bontásban.

Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz megrendelés nélkül megy a kéményseprő, ám pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.

Fotó: BM OKF

 

Egy épület része omlott le 2021.02.23

Egy romos épület része omlott le Egerben, a Frank Tivadar utcában, hétfő délelőtt. Az egri hivatásos tűzoltók és az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport tagjai átvizsgálták a romokat, a mentőszervezet kutyáját is bevonták a keresésbe, próbakeresést végeztettek vele. Nem találtak embert a törmelék alatt. Az önkormányzat munkatársai egy erőgéppel eltávolították a veszélyes omladékot.

Fotó: Nagy Csaba tű. fhdgy.

Ismét útjára indul a Dr. Balogh Imre Emlékpályázat 2021.02.03

Huszonegyedik alkalommal, 2021-ban is meghirdeti a Dr. Balogh Imre Emlékpályázatot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A pályázat célja nem változott, ezúttal is fórumot teremt a tudományos, technikai vívmányok bemutatására, illetve annak ábrázolására, hogy ezek hogyan illeszthetőek a katasztrófavédelem feladatkörébe. Mindemellett a pályázónak tere nyílik a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés, tűzvizsgálat témájához kapcsolódó egyéb területek bemutatására is.

A tudományos igényű pályamunkákat 2021. május tizedikéig várja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A dolgozatban ki lehet fejteni egyebek mellett a műszaki vagy technikai fejlesztéshez, a meglévő javító, karbantartó rendszerek működéséhez, az informatika vívmányainak alkalmazhatóságához, a humánerőforrás-gazdálkodáshoz, vagy a tűzoltó szakmához kapcsolódó egyéb aktuális kérdést is – olvasható a felhívásban, amely a pályázat szigorú formai kívánalmaira is kitér. A harminc oldalas dolgozatokat szakértő zsűri bírálja el, a zsűritagok eddigi tapasztalatai szerint hasznos, a tűzoltás vagy műszaki mentés területén jól alkalmazható tanulmányokat küldtek be a kollégák.

Dr. Balogh Imre, az egykori Nehézipari Minisztérium néhai főosztályvezetője elkötelezett pártolója volt a tűzvédelmi szakterületnek. A róla elnevezett díj megalapítását özvegye kezdeményezte, a 2000-ben létrejött megállapodás értelmében a pályázat keretei között kapja meg a felajánlott díjat és az ahhoz tartozó aranygyűrűt az arra leginkább érdemesnek ítélt szakember.

A pályázati felhívás elérhető az alábbi linken letölthető:

Dr. Balogh Imre Emlékpályázat (2021.02.03.)

Ismét tűzvédelmi teszt 2021.02.03

Elkészült a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nyolcadik online tűzvédelmi tesztje. A mostani teszt témája a tűzoltókra, felszereléseikre és a beavatkozásokra vonatkozik. Immár a nyolcadik tűzvédelmi tesztet bocsátja útjára a katasztrófavédelem és az Országos Tűzmegelőzési Bizottság.

Az online tudáspróba igazi beavatást jelent a kitöltők számára, hiszen bevezet a tűzoltói hivatás kulisszái mögé. Kiderül belőle, hogy milyen speciális eszközökre van szükség ahhoz, hogy maguk az életmentők is biztonságban legyenek, kinek mi a szerepe egy-egy beavatkozáson, hogyan oszlanak meg a feladatok a beavatkozó állomány tagjai között.

A nyolcadik tűzvédelmi teszt ITT érhető el!

Amennyiben korábban közzétett tesztjeink valamelyikét szeretné kitölteni, IDE kattintson!

 

Új gépjárművel avatkoznak be a szilvásváradi önkéntes tűzoltók 2020.12.18

Fennállásának 120. évfordulóját ünnepelte idén az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szilvásvárad, továbbá sikeresen pályázott „A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” elnevezésű pályázaton.

A önkéntes tűzoltók célja az volt, hogy a régi csapatszállító gépjárművüket egy újabb, a mai kor követelményeinek megfelelő járműre cseréljék. A sikeres pályázati támogatásból egy hatszemélyes gépjárművet vásárolt az egyesület, amelyet egy műszaki mentő beavatkozó járművé fognak átalakítani. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesek a káresetek helyszínére gyorsabban kiérkezzenek, ezáltal a beavatkozásaik hatékonysága is növekszik majd. A járművet pénteken adták át ünnepélyes keretek között. Szaniszló László Szilvásvárad polgármestere, egyben a szilvásváradi önkéntes tűzoltók elnöke beszédében elmondta, hogy az új járművel erősödött a településük mentő tűzvédelme. Csontos Ambrus dandártábornok, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője köszöntőjében úgy fogalmazott: dicséret illeti a szilvásváradi önkénteseket munkájukért, őket a katasztrófavédelem stratégiai partnernek tartja, akik az új járművel felvértezve gyorsabban és hatékonyabban kapcsolódnak be a kárenyhítés és helyreállítás munkálataiba. Horváth László, a térség országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott köszönetet mondott a szilvásváradi önkéntes lánglovagoknak, kiemelte, hogy Szilvásvárad és a környező települések lakói minden körülmények között számítanak önfeláldozó munkájukra. Az eseményen Kovács László plébános felszentelte az új járművet, továbbá a felvidéki testvértelepülés, Szádalmás önkéntes tűzoltóinak ajándékát, egy Szent Flórián szobrot. A két település 31 éve jó kapcsolatot ápol egymással, az átadáson az önkéntes tűzoltók képviselői is jelen voltak.

Fotó: Nagy Csaba tű. fhdgy.

 

Idén is sikeresen pályáztak az önkéntesek 2020.10.16

Az idén ismét hétszázmillió forintnyi támogatást oszthatott szét a katasztrófavédelem az országban működő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek között, emellett külön forrásra az önkormányzati tűzoltóságok is pályázhattak. A járványhelyzetre való tekintettel az elnyert felszereléseket, berendezéseket, védőeszközöket nem ünnepélyes rendezvényen, hanem szűkebb keretek között vehették át az érintettek.

Hét Heves megyei mentőszervezet részesült több mint 2,6 millió forint támogatásban. Az elnyert összegből eszközeik viharkár felszámoló készlettel, magassági ágvágóval, védőruhákkal bővülnek majd, továbbá üzemeltetési, fenntartási és karbantartási, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás költségeiket, műszaki vizsga díjaikat fogják fedezni.

Huszonkettő önkéntes tűzoltó egyesület összesen több mint 18 millió forint értékű juttatást nyert el. Az egyesületek működési költségeiket, laktanyák átépítését, felújításokat, oktatásaikat és vizsgáikat fedezik az összegből, továbbá számos technikai és tűzoltó eszközt vehetnek át. Felszereléseik rádiókkal, kéziszerszámokkal, kisgépekkel, tömlőkkel és a beavatkozásaikat hatékonyabbá tevő eszközökkel bővülnek.

Heves megyében két önkormányzati tűzoltóság működik, a bélapátfalvai és a tiszanánai. A két szervezet több mint 7,7 millió forint értékben vehet át tűzoltó védő- és technikai eszközöket. Ezek a szakfelszerelések, láncfűrészek, feszítő-vágó berendezés, speciális kötelek, tömlők, szűrőkosarak, védőruhák, sugárcsövek minden szempontból megfelelnek a modern kor elvárásainak, megegyeznek a hivatásos tűzoltóknál rendszeresített eszközökkel.

A pályázat célja, hogy az önkormányzati, az önkéntes tűzoltóságok és a mentőszervezetek állománya hatékonyabban készülhessen fel a kárfelszámolás során adódó feladatokra, modern eszközparkkal, korszerű tudással felvértezve kapcsolódjanak be a mentés, kárenyhítés és helyreállítás munkálataiba. A technikai eszközökkel, védőeszközökkel, védőruházattal és egyéb felszerelésekkel nemcsak a szervezetek hatékonysága növekszik, de nagyban hozzájárulnak a településeik mentő tűzvédelméhez is.

Fotó: Nagy Csaba tű. fhdgy.

Kapcsolódó dokumentumok:

 Önkéntes Mentőszervezetek (2020.10.16.)

 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (2020.10.16.)

Munkával ünnepeltek az abasári tűzoltók 2020.08.21

Mintegy húsz önkéntes tűzoltó járta Abasár utcáit, augusztus 20-án. Az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai kerékpárokkal és két autóval tűzcsapellenőrzést hajtottak végre a településen. Az évenként ismétlődő feladatot a település lakosságának védelmében és a tűzoltók munkájának biztonsága érdekében rendszeresen elvégzik. Ilyenkor a föld feletti és földalatti tűzcsapokat megnyitják, ellenőrzik azok működését, a szerelvények és szerelvényszekrények meglétét, állapotát.

Az ellenőrzés során megállapított hiányosságokról jegyzőkönyv készül, melyet a helyi önkormányzat mellett az illetékes vízügyi- és katasztrófavédelmi hatóságnak juttatnak el.

A lakosság számára is fontos tudatosítani, hogy ezen vízforrások védelme kulcsfontosságú, hiszen a tűzcsapok megrongálódása, hiányosságai miatti késedelem okán, egy-egy káreseménynél értékes perceket veszíthetnek a tűzoltók.

A munka végeztével a helyi tűzoltószertárban paprikás krumpli várta a fáradt, de lelkes önkéntes tűzoltókat.

Szerző és képek: Füzy Andrea

btr

Biztonság aratáskor is 2020.07.27

Javában tartanak a betakarítási munkálatok Heves megyénkben is, egyre több traktorral, kombájnnal és egyéb mezőgazdasági munkagéppel dolgoznak a földeken. Ezek biztonságról nem szabad megfeledkezni, hiszen az elhanyagolt műszaki állapotú gépek tűzveszélyesek lehetnek, könnyen tüzet okozhatnak, mely átterjedhet a lábon álló termésre is. Elmondható, hogy a tűzvédelmi szabályok be nem tartása komoly károkat okozhat.

Szabály szerint, a megelőzés érdekében a gazdáknak a mezőgazdasági munkák megkezdése előtt gépellenőrzéseken kell megbizonyosodniuk az eszközök jó műszaki állapotáról. A legalább öt gépet érintő ellenőrzést a tervezett időpont előtt be kell jelenteni a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek, az erről készült jegyzőkönyv egy példányát pedig a gépen kell elhelyezni, az előírásoknak megfelelő tűzoltó-készülékkel együtt. A katasztrófavédelem nem csak a munkák előtt, hanem közben is biztosít konzultációs lehetőséget, és várja a gazdák hívását a gépszemlékre.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat részletesen leírja, milyen tűzvédelmi szabályokat kell betartani a mezőgazdasági munkák során:

 • A munkát mindig a közúthoz, vasúthoz legközelebbi részen kell elkezdeni, ezek mellett legalább három méteres védőszántást kell készíteni.
 • Tilos üzemanyaggal feltölteni a gépet a tarlón, ugyanígy tilos ott mindennemű, nyílt lánggal járó karbantartási tevékenység.
 • Kötelező védőburkolattal ellátni az akkumulátorokat, valamint a kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása naponta egy alkalommal.
 • Dohányozni még a gépek vezetőfülkéjében is tilos! Pihenőidőben a gépeket a táblától legalább tizenöt méter távolságra kell leállítani, és itt kell kijelölni a dohányzóhelyet, ahol megfelelő mennyiségű víznek is lennie kell. Ha ez a tizenöt méteres távolság a hely adottságai miatt nem lehetséges, akkor a föld körül három méteres védőszántást kell alkalmazni.
 • A szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.

Fotó: Dévai Balázs tű. fhdgy. – Hatvani HTP

Fotó: Tiszanánai Önkormányzati Tűzoltóság

 

Új tűzoltó gépjárművek Heves megyében 2020.07.16

Hatvanhárom speciális járművet adtak át július tizenötödikén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, melyből három gépjármű Heves megyébe került. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi műveleti szolgálata egy Ford Ranger ICA2 duplakabinos gépjárművet, a Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egy Volkswagen Amarok erdőtüzes gyorsbeavatkozó gépjárművet, valamint az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport pedig egy Volkswagen Amarok logisztikai gépjárművet vett át ünnepélyes keretek között.

Két európai uniós projekt keretében, valamint saját és a Generali Biztosító Zrt. által biztosított forrásból huszonegy erdőtüzes gyorsbeavatkozó, három többcélú és két üzemanyagtöltő jármű, továbbá huszonkilenc logisztikai, árvíz- és lakosságvédelmi, valamint vezetési irányítási gépjármű, illetve nyolc duplakabinos terepjáró került új gazdájához.

A BM OKF épületében megtartott átadási ünnepségen részt vett Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, a rendezvényen képviseltették magukat a társ- és rendvédelmi szervek, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az önkéntes szervezetek és a szakmai szövetségek.

Az ünnepi beszédet Bartók Péter tűzoltó dandártábornok, a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese mondta. Emlékeztetett arra, hogy a szervezet az idén ünnepli a tűzoltóság megalakulásának százötvenedik évfordulóját, és mint mondta, külön öröm, hogy ebben az évben is új járművekkel lehet megkönnyíteni az önkéntes és hivatásos tűzoltók munkáját. Bartók Péter beszélt arról is, hogy a mostani átadással lezárul a KEHOP 1.6.0-15-2016-00020 azonosítószámú, az „Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása” elnevezésű projekt. Ennek összesen több mint 6,1 milliárd forintos forrásából korábban tizenhat szimpla-, tizennégy duplafülkés vízszállítót, valamint három, erdőtüzes felépítménnyel szerelt konténerszállító járművet adtak át, most pedig huszonegy erdőtüzes gyorsbeavatkozó, két üzemanyagszállító-töltő gépjármű, valamint három duplafülkés, többcélú erdőtüzes és műszaki mentő felépítménnyel rendelkező gépkocsi talál gazdára. A főigazgató-helyettes hangsúlyozta, ezek a járművek jelentősen hozzájárulnak az erdőtüzes, illetve más, vízigényes vagy jó terepjáró képességet igénylő beavatkozások hatékonyságához. A tábornok szólt a három, nehéz terepi erdőtűzoltó jármű speciális képességeiről is. Bartók Péter a KEHOP 1.6.0-15-2016-00021 azonosítószámú, az „EU polgári védelmi komplex modulok létrehozása, fejlesztése” című projekt keretében átadott huszonkilenc Volkswagen Amarok típusú járművel kapcsolatban arról beszélt, hogy a 12 vízi kutatási és mentési, a 3 vezetés-irányítási, valamint a 14, logisztikai feladatok biztosítására szolgáló jármű felépítményeit a speciális feladatokhoz alakították ki. A főigazgató-helyettes elmondta, az uniós forrásból megvalósult fejlesztéseken túl a főigazgatóság saját költségvetéséből nyolc duplakabinos terepjáróval gazdagodnak a megyei igazgatóságok katasztrófavédelmi műveleti szolgálatai. A járművek felépítményének kialakításához és a málhafelszerelések beszerzéséhez a Generali Biztosító is hozzájárult támogatásával. A tábornok végezetül úgy fogalmazott, az átadott eszközökkel tovább javítható a reagálóképesség, csökkenthető a beavatkozási idő. Hozzátette ugyanakkor, hogy a fejlesztéseknek még nincs vége, a szervezet a jövőben is tervez uniós és hazai forrásokból eszközöket, járműveket beszerezni.

A főigazgató-helyettes után Kontrát Károly parlamenti államtitkár emelkedett szólásra, mindenekelőtt a belügyminiszter üdvözletét átadva. Ezután kijelentette, a most átadott hatvanhárom speciális jármű megkönnyíti az önkéntes és hivatásos egységek munkáját, ezáltal hozzájárul a magyar emberek élet- és vagyonbiztonságához. A miniszterhelyettes emlékeztetett arra, a kormány 2010-ben azt ígérte, hogy erősíti a biztonságot, márpedig ennek a törekvésnek fontos része a hivatásos és önkéntes erők megfelelő felszerelésekkel való ellátása. Kontrát Károly is szólt arról, hogy a források a jövőben is rendelkezésre állnak, a 2021-es költségvetés is gondoskodik arról, hogy Magyarország ezután is Európa egyik legbiztonságosabb országa legyen. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy a most átadott speciális járművek jól szolgálják a rajtuk szolgálatot teljesítő állomány és a beavatkozások biztonságát, bár reméli, hogy minél ritkábban kell majd alkalmazni a járműveket.

A köszöntőket követően Kontrát Károly parlamenti államtitkár és dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója átadta az érintett tizenkilenc katasztrófavédelmi igazgatóság és huszonhárom önkéntes szervezet képviselőjének a járművek jelképes indítókulcsát. Ezután a rendezvény résztvevői megtekintették az épület előtt felsorakozott gépkocsikat. Az ünnepség végén az országos katasztrófavédelmi főigazgató arról beszélt, hogy a beavatkozást igénylő események kihívás elé állítják a hivatásos és önkéntes erőket, és ezeket a kihívásokat legjobban megfelelő szakmai felkészültséggel és korszerű felszerelésekkel lehet kezelni. A tábornok köszönetet mondott mindazon közreműködőnek, a gyártóknak, a beszállítóknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy át lehessen adni a hatvanhárom gépjárművet.

Fotó: Szőke Péter – BM OKF

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díjat vehetett át Mudriczki József 2020.06.26

Heves Megye Közgyűlése Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díjat adományozott Mudriczki József, Parád polgármestere részére. A díjra Csontos Ambrus, tű. dandártábornok, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője terjesztette fel.

Mudriczki József Egerben született, jelenleg Parádon él. Munkáját mindig a közösség és az emberek szolgálatának szentelte. Szakmai tevékenységét és elkötelezettségét a település lakossága is elismeri, hiszen 2010 óta folyamatosan ellátja a polgármesteri tisztséget. Emellett számos olyan önkéntes szervezetnek is tagja, amely a helyi közösség fejlesztését, biztonságérzetének, jólétének javítását tűzte ki célul. Több mint 20 éve tagja a Parád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, valamint pártoló tag a Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesületben. A Parád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaként aktívan kiveszi a részét az egyes káreseményeknél felmerülő feladatokból, és tevékenységével élen jár a tűzoltási és műszaki mentési feladatokban is. A helyi és környékbeli káreseményeknél minden esetben az elsők között jár el. A 2017. évi mátrai területeket sújtó ónos eső okozta károk elhárításában is aktív szerepet vállalt. Önkéntes munkájával példát mutat a helyi közösségnek, hiszen a civil szervezeti tagságért nem részesül anyagi elismerésben. Mudriczki József önkéntes tűzoltóként több alkalommal részt vett már tűzoltásban, valamint árvízi védekezésben is. A település vezetőjeként kiváló kapcsolatokat ápol a rendvédelmi szervekkel. Polgármesterként önkéntesnek jelentkezett a Pétervására Járásban megalakított Tarna Járási Mentőcsoportba, amely vezetőjeként számos gyakorlaton is részt vett. A közrend, közbiztonság biztosításának feladatát települési vezetőként és önkéntes magánszemélyként is fontosnak tartja.

Fotó: Nemes Róbert

Önkéntes tűzoltók segítettek a Mátra Múzeumban 2020.06.14

Az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 19 tagja „vonult ki” a gyöngyösi Mátra Múzeum parkjába, múlt vasárnap reggel. A tűzoltók Báryné Gál Edit igazgatónő hívására érkeztek a helyszínre, de szerencsére nem tűzeset miatt. Társadalmi munkával nyújtottak segítséget, a pillanatnyilag nehéz helyzetbe került múzeum számára.

A világjárvány mindennapi életünket is átalakította, talán az egyik legnagyobb veszteséget elszenvedő ágazat a kultúra. A korona vírus miatt bezárásra került közművelődési intézmények, gyűjtemények azonban – épp a napokban – újra kitárják kapuikat. A Mátra Múzeum hatalmas parkjának nem kedvezett a kényszerű pihenő. A közelmúlt viharai számos fát megtépáztak, több közülük veszélyessé vált, így még az újranyitás előtt szükséges volt ezek kivágása, gallyazása, továbbá a leszakadt ágak darabolása. Ezt a munkát végezték el – az igazgatónő kérésére, ingyenesen – az önkéntes tűzoltók, akik emellett még sövényt és füvet nyírtak, rendbe tették az elburjánzott növényeket. Munkájuk után a gyöngyösi Mátra Múzeum kertje újra teljes pompájában várja a látogatókat.

Fotó: Abasári ÖTE

Huszonkét önkéntes tűzoltó egyesület sikeres pályázata Heves megyében 2020.05.26

Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására idén hatszázegy egyesület nyújtott be pályázatot, amelynek segítségével különféle tűzoltóeszközökhöz és felszerelésekhez juthatnak. Idén tizennéggyel több önkéntes tűzoltó egyesület kap támogatást, mint az elmúlt évben. A Heves megyei önkéntesek közül huszonkét tűzoltó egyesület pályázott, ők több mint tizennyolc millió forint értékű támogatást kapnak.

2020-ban ismét hétszáz millió forint összértékű támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek között a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzata terhére. A hétszázmillió forintból százmilliót az önkéntes mentőszervezetek kaptak, a fennmaradó hatszáz millió forint a tűzoltó egyesületekhez kerül.

Folyamatosan nő az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek száma, az idei évben már ötvenöt önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezik az önálló beavatkozás jogkörével, a tervek szerint év végéig további öt egyesület kerül ebbe a körbe. Tovább emelkedett a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek száma is, idén több mint 93 százalékuk nyújtott be pályázatot.

A pályázati feltételeket sikeresen teljesítő hatszázegy egyesület működési költségekre, eszközök beszerzésére, szakmai tanfolyamokon történő részvételre, pályaalkalmassági-vizsgálatokra, EDR-rádiókra, szertárépítésre és -felújításra, valamint védő- és technikai felszerelésekre nyújtotta be pályázatát.

A bíráló bizottság támogatásra vonatkozó javaslatait az országos katasztrófavédelmi főigazgató jóváhagyta, így működési költségre, szertárépítésre és -felújításra szóló támogatást kapnak az egyesületek. A pályázók ezek mellett védő- és tűzoltótechnikai eszközöket vehetnek át, valamint egyéb eszközöket maguk szerezhetnek be.

A pályázatnak köszönhetően tűzoltótechnika-kezelői típusvizsgára is lehetősége lesz az önkéntes tűzoltóknak, önkéntes gépjárművezetők pedig megkülönböztető jelzést használó tűzoltógépjárművek vezetésére feljogosító pályaalkalmassági vizsgát tehetnek. Több egyesület jut kézi és mobil EDR-rádióhoz, illetve azok tartozékához.

ÖTE_pályázat_2020_HevesMegye

Fotó: Nagy Csaba tű. fhdgy. – Archív


Otthoni grillezés, bográcsozás 2020.05.18.

Meleg időben egyre többen mennek ki a szabadba, így egyre gyakoribbá válik a kültéri sütés-főzés is. Ennek azonban megvannak a veszélyei. Nem mindegy, hogy hol és milyen eljárással főzőcskézünk.

A nyári időjárás egyik pillanatról a másikra képes megváltozni. Egy hirtelen széllökés messzire röpítheti a parazsat, vagy a kerti asztalról ráfújhatja az éghető anyagot a tűzre. Ezért mindig legyen a közelben oltóanyag. Ha befejeztük a kerti sütést-főzést, alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen még napokig képes parázslani. Ahogyan bográcsozásnál a tüzet, grillezésnél a parazsat se hagyjuk magára, a szúnyogok elűzésére használt fáklyákat és füstölőket is tilos felügyelet nélkül hagyni. Ezek szintén képesek tüzet okozni, ezért odafigyeléssel használjuk őket.

A bográcsozáshoz sokan már nem tűzifát, hanem gázrózsát vagy gázzsámolyt használnak. A gázüzemű berendezésekben csak a kimondottan azokhoz készült pentánálló gumitömítéseket és tömlőket szabad alkalmazni. A tömítéseket megfelelő időközönként cserélni kell, az újat gázszerelvényt árusító szakboltokban célszerű megvásárolni. A legbiztonságosabb, ha szakemberre bízzuk a gázüzemű főzőkészülék beszerelését és javítását. Ellenőrizni kell, hogy a csatlakozásnál nem szivárog a gáz, csere közben tilos a dohányzás, a nyílt láng használata. Palackot csak akkor szabad cserélni, amikor a készülék nem üzemel. A gázpalackról történő főzéshez, grillezéshez kizárólag a gyártó által előírt nyomáscsökkentő használható. Kerülni kell a házilagos megoldásokat, mert többnyire ezek okozzák a tragédiákat. Használat után mindig zárjuk el a palackot.

Ha kicseréltük a palackot, vagy úgy tűnik, hogy szivárog valahol, házilag is elvégezhetjük a tömörségvizsgálatot: a tömlő és a palack csatlakozási pontjához kenjünk mosogatószeres, vagy szappanos vizet, amennyiben valóban szivárog a gáz, azon a helyen buborékok keletkeznek. Előfordult olyan eset, amikor valaki nyílt láng fényénél akarta megkeresni, hogy honnan szivárog a gáz – ennek tragikus kimenetű robbanás lett a vége. Amennyiben befejeztük a propánbutángáz-üzemű berendezés használatát, zárjuk el a palack szelepét. Ha hosszabb ideig nem kívánjuk újra használni, szereljük le a nyomáscsökkentőt, és a szelepnyílásra tegyük fel a biztonsági kupakot.

Gázpalackot csak hivatalos helyről szabad beszerezni. Csak olyan palackot vegyünk, amelyiknek ép a szelepe és zárófóliával van lezárva. Előfordult már, hogy ellenőrzésnél a hatóságok hamis védőfóliával, az eredetitől eltérő színnel, zsugorítással, ismétlődő sorszámmal ellátott palackokat találtak. Az illegálisan töltött gázpalackok veszélyt jelenthetnek a felhasználókra és környezetükre nézve is.

Társasház erkélyén lehet grillezni, de nem mindegy, hogy milyen módszerrel. Gázpalackról működő grillt, vagy zsámolyt társasház erkélyen tilos működtetni, ahogy a faszénnel, brikettel, parázsló fával működő eszköz sem használható biztonságosan. Ha az erkélyen grilleznénk, azt egy elektromos grillel tegyük. Mielőtt nekiállunk az erkélyen főzőcskézni, előtte olvassuk el a saját társasházunk házirendjét, nem tiltja-e az ilyen tevékenységet.

 

Az idén is jelentős támogatásban részesülnek az önkéntes mentőszervezetek 2020.05.11

Az idei esztendőben száztizenöt önkéntes mentőszervezet jut pályázati támogatáshoz központi forrásból. Az erre vonatkozó döntést május 8-án hagyta jóvá a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója.

Az önkéntes mentőcsoportok megalakítását és működésük szervezett kereteinek megteremtését nyolc évvel ezelőtt kezdeményezte a katasztrófavédelem. A központi, majd a területi rendeltetésű mentőszervezetek megalakítása és minősítése után a járási és települési szintű szervezeteket hívták életre. Ezek a csapatok ma már jól kiegészítik a hivatásos katasztrófavédelem munkáját, képesek hatékonyan, a hivatásosok irányítása mellett működni.

Az önkéntes mentőszervezetek erősítésének elsődleges célja a települések önvédelmi képességének növelése volt. A szervezetek bevonásával nő azoknak a létszáma, akik helyben vállalhatnak szerepet a károk, különös tekintettel a viharkárok felszámolásában és a helyreállítási munkálatokban. Jelenleg országosan több mint húszezer önkéntes áll beavatkozásra készen az emberek biztonsága érdekében.

A mentőszervezetekben tevékenykedők létszámának növekedésével arányosan a beavatkozások száma is emelkedett, 2019-ben már háromszáz katasztrófavédelmi műveletben vettek részt az önkéntes mentőszervezetek. A beavatkozásokhoz azonban nemcsak elhivatottságra és szakmai tudásra, hanem megfelelő felszereltségre, a kor kihívásainak megfelelő technikai eszközökre is szükség van.

Heves Megye kilenc mentőcsoportja több mint két és fél millió forint támogatásban részesült, melyet tevékenységükhöz kapcsolódó technikai eszközökre, védőruházattal és védőeszközökkel való ellátásukra valamint működési költségek finanszírozására fordíthatnak majd.

Nyertesek névsora

Fotó: Heves MKI

Köszöntő a Tűzoltónap alkalmából 2020.05.04.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának köszöntője a Tűzoltónap alkalmából az alábbi linken megtekinthető:

https://heves.katasztrofavedelem.hu/24661/hirek/237397/koszonto-a-tuzoltonap-alkalmabol

Valamennyi önkormányzati tűzoltóság nyert az eszközfejlesztési pályázaton 2020.04.29.

Harmadik alkalommal indulhattak az önkormányzati tűzoltóságok a katasztrófavédelem pályázatán. Az eljárás felgyorsult, így a tűzoltóságok idén korábban juthatnak az elnyert támogatási összeghez.

Az önkormányzati tűzoltóságok számára kiírt eszközfejlesztési pályázaton az ország valamennyi érintett tűzoltósága indult, összesen több mint 240 millió forintot igényeltek. A keretösszeg 225 millió volt, a pályázati feltételeket sikeresen teljesítő önkormányzati tűzoltóságok a kötelezően előírt tűzoltó védőeszközökre és tűzoltótechnikai eszközökre, egyéb tűzoltási és műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó eszközökre, valamint a készenlétben tartott gépjárműfecskendő, vagy már meglévő technikai eszköz felújítására nyújthatták be pályázatukat.

A bíráló bizottság munkájában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai mellett videókonferencia keretében a Magyar Tűzoltó Szövetség delegáltjai is részt vettek. A bizottság tagjai a pályázati keretösszeg felosztásának alapelveivel egyhangúlag egyetértettek. A támogatásra vonatkozó javaslatokat az országos katasztrófavédelmi főigazgató jóváhagyta, a sikeres és gyors eljárás nyomán a szervezetek idén hamarabb juthatnak a számukra megítélt támogatáshoz.

Heves megyében két önkormányzati tűzoltóság látja el elsődleges műveleti körzetének mentő tűzvédelmét. A pályázatnak köszönhetően a bélapátfalvai önkormányzati tűzoltóság több mint három és félmillió értékben szerezhet be tűzoltó védőruhákat, védősisakokat, védőcsizmát, mászóövet, továbbá sugárcsövet, a tiszanánai önkormányzati tűzoltók pedig közel négymillió forint értékben juthatnak mentőkötelekhez, szűrőkosárhoz, állványcsőhöz, tömlőkhöz, feszítő-vágó szerszámhoz és benzinmotoros láncfűrészekhez.

Fotó: Nagy Csaba tű. fhdgy.

A fűtésnek vége, de a szén-monoxid-mérgezés veszélye megmarad 2020.04.17

Április 15-én hivatalosan is véget ért a fűtési szezon, ez azonban nem jelenti azt, hogy elmúlt volna a szén-monoxid-mérgezések veszélye. A fűtési szezonban több tragédia, mérgezéses eset következik be, de ahol nyílt lánggal működő vízmelegítő működik, ott egész évben potenciális veszélyt jelent a csendes gyilkos. A balesetek általában a készülékek rossz, engedély nélküli telepítése vagy a szellőzés hiánya miatt, esetleg a karbantartás elmaradása következtében következnek be.

Azok a készülékek jelenthetnek veszélyt, amelyek a szoba, konyha, vagy fürdőszoba levegőjét használják az égéshez. A nyílt égésterű vízmelegítő nagyon hamar elhasználja egy kis szobakonyha, vagy kisebb fürdőszoba levegőjét. Egy nem megfelelően szellőző helyiségben hosszabb időt eltöltve az életünkkel játszunk. A mérgezéses esetek fele a fürdőszobában történik.

Három egyszerű módszerrel megelőzhetőek a tragédiák:

 • A nyílt égésterű fűtőeszközök és vízmelegítők számára biztosítani kell a levegő-utánpótlást! Nem elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, egy résszellőzőt kell beszereltetni az ablakba. A szellőzőnyílásokat tilos letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni.
 • A fűtőeszközöket, vízmelegítőket évente legalább egyszer szakemberrel kell ellenőriztetni. Használjuk ki erre az otthon töltött időt és hívjunk szakembert!
 • Egy megfelelő minőségű szén-monoxid-érzékelő életet menthet, hiszen jelez, ha veszélyes mennyiségű szén-monoxid keletkezik.

Idén országosan 345, Heves megyében pedig 12 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt. Százötven ember szenvedett mérgezést, hat emberen pedig már nem lehetett segíteni.

Szén-monoxid-érzékelők pozitív és negatív listája

A BM OKF, mint a szén-monoxid-érzékelők piacfelügyeletét ellátó hatóság közzéteszi a megbízható és a vizsgálat során nem biztonságosan működő szén-monoxid-érzékelőkről készített kimutatásokat. A negatív listán szereplő termékek forgalmazását a hatóság megtiltotta a termékek nem megbízható működése miatt. A BM OKF felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy semmilyen körülmények között ne vásároljanak a negatív listán szereplő termékek közül, illetve amennyiben korábbról már ilyen érzékelővel rendelkeznek, akkor azokat cseréljék le a pozitív listán található termékek egyikére.

Nem megfelelő CO-érzékelők 

Megfelelő CO-érzékelők 

Forrás: BM OKF

 

Tűzgyújtási tilalom Heves megyében 2020.04.03

Heves megye területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint ezek határaitól számított kétszáz méteren belüli területre, 2020. április 3-tól általános tűzgyújtási tilalom van érvényben.

Tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint a közút és vasút menti fásításokban, továbbá a parlag- és gazégetés is. Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton és vasúton utazók fokozottan figyeljenek arra, hogy égő cigarettacsikket és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 10 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

További információ a tűzgyújtási tilalomról az alábbi linken érhető el:

Tűzgyújtási tilalom

Szabadtéri tüzek megelőzése 2020.03.09

Az enyhülő időjárás miatt egyre többen kezdenek neki a kerti munkálatoknak, emiatt emelkedik a szabad területi tüzek száma, tegnap is több helyen meggyulladt az aljnövényzet. Idén eddig már hétszázharminc alkalommal riasztották vegetációs tűz miatt a tűzoltókat, összesen csaknem nyolc és fél négyzetkilométeren pusztítottak a lángok. A legtöbbször Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun és Pest megyében kellett beavatkozni. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez a most következő időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tűz is gyorsan továbbterjedhet.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:

 • Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.
 • Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék).
 • Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla).
 • Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.
 • Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés.
 • Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos!
 • A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi szervnél írásban jelezni.
 • Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét.

A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Fotó: Illusztráció – Heves MKI

Idén is pályázhatnak a mentőszervezetek 2020.03.03

Az önkéntesek számára rendelkezésre álló hétszáz millióból 2020-ban is százmillió forintra pályázhatnak az önkéntes mentőszervezetek. A pályázati anyagukat március 23-ig kell eljuttatniuk az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre.

Ahogy az önkéntes tűzoltó egyesületek, úgy a mentőcsapatok esetében is elmondható, hogy a pályázati lehetőség kiszámítható fejlődést biztosít számukra. Az országban működő önkéntes mentőszervezeteket egyébként az elmúlt esztendőben összesen háromszáz eseménynél alkalmazták.

Az önkéntes mentőszervezetek támogatására kiírt pályázat célja, hogy a működési, fejlesztési költségek biztosításával erősödjenek a mentési és beavatkozási képességek, a csapatok támogatást kapjanak a továbbképzéseken való részvételre, végső soron egyre jobban és egyre gyakrabban tudják munkájukkal támogatni a katasztrófavédelem hivatásos egységeinek munkáját.

Pályázatot csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel hatályos együttműködési megállapodással rendelkező, minősített, önálló jogi személyiségű mentőszervezet nyújthat be. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok csatolásával lehet.

A mentőszervezetek négy kategóriában nyújthatják be támogatás iránti igényüket: technikai eszközökre és gépjárművekre, védőeszközökre és védőruhákra, működési költségre, illetve oktatásra és vizsgáztatásra.

A technikai eszköz és gépjármű-támogatási kategórián belül olyasmire lehet pályázni, ami a mentőszervezet alaptevékenységének ellátásához, a nemzeti minősítő rendszerben elismert, igazolt vagy a minősítés megújításához, a pályázati időszakban vállalt képességeinek ellátásához elengedhetetlenül szükséges. A pályázati kiírásba új elemként bekerült a viharkárok felszámolásához szükséges technikai eszközök beszerzése.

A pályázatokat legkésőbb március 23-ig kell benyújtani az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez. A már benyújtott pályázati igény módosítására nincs lehetőség.

A pályázat dokumentumai itt letölthetők:

https://heves.katasztrofavedelem.hu/24661/hirek/235247/iden-is-palyazhatnak-a-mentoszervezetek

Fotó: Heves MKI

 

Szihalmi önkéntesek közgyűlése 2020.02.18

Megtartotta éves közgyűlését Szihalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a napokban.

A közgyűlésen részt vett Koroknai Péter tű. alezredes, a Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, Szalóki György, Szomolya Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője, továbbá a szihalmi önkéntes tűzoltók parancsnoka Antal Emil.

Antal Emil parancsnok megtartotta az egyesület 2019. évi beszámolóját, melyet az ellenőrző bizottság beszámolója követett. A rendezvényen ismertették a 2019. évi költségvetést, továbbá bemutatták, majd elfogadták a 2020. évi költségvetést és a jelen év programterveit. A program végén öt évre újraválasztották a szihalmi önkéntes tűzoltóság vezetőségét, majd ismertették a módosított alapszabályt.

Fotó: Szihalom ÖTE

 

Önkéntesek gépkezelői tanfolyama 2020.01.27

Harmincnégy Heves megyei önkéntes tűzoltó vett részt a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett gépkezelői tanfolyamon, amelyet szombaton Egerben, vasárnap Gyöngyösön tartottak a szakemberek.

A tanfolyam egy munkavédelmi oktatással kezdődött, majd a résztvevők elméletben és gyakorlatban is megismerkedhettek a benzinmotoros láncfűrész, a korongos vágóberendezés, a hidraulikus mentőeszköz, továbbá az áramfejlesztők működésével és szakszerű használatának szabályaival. Az oktatáson olyan önkéntes tűzoltók vettek részt, akik a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, a tűzoltóságokkal együtt részt vehetnek a kárfelszámolásban, ehhez elengedhetetlen, hogy a műszaki mentés gépeinek kezelését készség szinten elsajátítsák.

Az oktatást a megyei tűzoltósági főfelügyelő és a tűzoltóságok parancsnokai ellenőrizték, a megjelent önkéntesek az egyesületüknél tovább gyakorolhatnak az egy hónap múlva tartandó vizsgára, melyen számot adnak majd elméleti és gyakorlati tudásukból. A vizsgák után tűzoltótechnika-kezelői tanúsítványt kapnak, mellyel a beavatkozásaik során tovább erősítik a településeik és környezetük mentő tűzvédelmét.

Fotó: Egri / Hatvani HTP

 

 

Ülésezett a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF) Magyar Nemzeti Bizottsága 2020.01.20

Sikeres évet zárt a CTIF 2019-ben, a magyar szakemberek munkáját külön elismeréssel is illették, értékelte az elmúlt évet a BM OKF Széchenyi termében megtartott január 20-i ülésen Bérczi László tű. dandártábornok. A szervezet tavaly megválasztott alelnöke kiemelte, hogy több magyar kezdeményezés is kedvező fogadtatásra talált a nemzetközi színtéren. Mindezt a különböző biztosságokba és munkacsoportokba delegált kollégák beszámolója is megerősítette.

A CTIF szervezetén belül 2019-ben is munkabizottságok és munkacsoportok foglalkoztak a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség által meghatározott témákkal, amelyek esettanulmányok, bemutatók, beszámolók és szimulációs eszközök segítségével kerültek napirendre a különböző fórumokon. Tavaly egyebek mellett a tűzmegelőzés, a tűzvizsgálat, az erdőtüzek oltása, illetve az elektromos járművek műszaki mentése foglalkoztatta a nemzetközi szakembergárdát.

Fontos volt a magyar kezdeményezésre megalakult tűzvizsgálói munkacsoport tevékenysége, ezen a területen a hazai szakemberek munkája nemzetközi szinten is elismert – hangsúlyozta a tábornok, aki kiemelte, hogy a hazai tűzvizsgáló verseny komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki.

Az értékelésen az elmúlt év kapcsán kiderült, a szövetség arra törekedett, hogy tagjaival megismertesse a legmodernebb eszközöket és tűzoltási, műszaki mentési technikákat, mindemellett pedig egy-egy esettanulmányon keresztül azt is elemezte, hogy miként lehet nehéz helyzetekben jó megoldást találni. Magyar és külföldi példákkal találkozott egy-egy ülésen Barta-Vámos László tű. őrnagy, Hidas Zoltán tű. őrnagy és Nagy Gábor tű. alezredes, a katasztrófavédelem munkatársai a szövetség munkáját tudásukkal és tapasztalataikkal nagyban támogatták, egyúttal hasznos információkkal tértek vissza egy-egy külföldi ülésről. Barta-Vámos László szót ejtett arról az októberi, magyarországi konferenciáról, amelyen a házigazdák az erdők tűzvédelmét járták körül. Dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának vezetője egyebek között arról számolt be, hogy intenzíven készülnek a CTIF minősítő eljárására, amely alapján nemzetközi minősítést kaphat a múzeum.

A szövetség előtt álló évet az előremutató gondolkodás és a hagyományok előtti tisztelgés egyaránt jellemzi, így a tűzoltóképzés új és modern eszközeinek a bemutatása és széleskörű alkalmazása éppen úgy teret kap majd, mint a szervezet alapításának 120 éves évfordulója, jelentette ki Bérczi László. A tábornok kiemelte, a magyar szándék továbbra is az, hogy delegáltjaink a legtöbb bizottság munkájában aktívan részt vegyenek.

Fotó: Szőke Péter BM OKF

 

Új járműveket vett át két Heves megyei önkéntes szervezet 2019.12.18

Negyvenöt duplafülkés terepjárót, két magasból mentőt és öt gyorsbeavatkozó tűzoltó gépjárművet vehettek át önkéntes tűzoltóságok és mentőcsapatok, valamint hivatásos tűzoltóságok december tizennyolcadikán, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A járművek egy részét európai uniós, egy részét pedig hazai forrásból finanszírozták. Az átadáson az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport képviselői féléves csapatpróbát követően egy Mahindra S5-ös, új gyorsbeavatkozó tűzoltó gépjárművet vettek át, az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület erő- eszköz állománya pedig egy felmálházott Volkswagen Amarok típusú járművel gazdagodott.

Az ünnepélyes átadáson először dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott köszöntőt. A főigazgató kijelentette, a hivatásos katasztrófavédelem számára fontos az önkéntesekkel való együttműködés erősítése, az önkéntes mentőcsapatok és tűzoltóságok működésének technikai biztosítása. Ezt a központi költségvetés minden évben pályázati forrással támogatja. Hozzátette, az önkéntesek az új gépjárművekkel még nagyobb szerepet vállalhatnak az tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában.

A főigazgató beszédét követően Kontrát Károly miniszterhelyettes köszönetet mondott a rendezvényen résztvevő önkénteseknek, akik részei annak a tevékenységnek, amely a legfontosabb közösségi érték, a biztonság megteremtésére irányul, olykor önállóan, olykor a hivatásos szervezetekkel együtt dolgozva. Hangsúlyozta, a most átadandó járművek és a rajtuk elhelyezett védőfelszerelések, berendezések fontosak ahhoz, hogy használóik eredményesen, gyorsan, hatékonyan tudják megelőzni a bajt, vagy ha az már bekövetkezett, enyhíteni a kárt. A köszöntők után Kontrát Károly és dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy közösen átadták a járművek szimbolikus indítókulcsait, valamint az eseményt megörökítő emléklapokat a szervezetek képviselőinek.

Fotó: Szőke Péter – BM OKF

 

Új eszközöket vettek át az önkormányzattól 2019.12.03

Eger Megyei Jogú Város jóvoltából újabb eszközöket vettek át az egri hivatásos tűzoltók és az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport tagjai.

Három darab olajfelfogató mobil gát és három darab olaj és veszélyes anyag fölözőt adott át Berecz Mátyás, Eger város alpolgármestere és Magyar Attila közbiztonsági referens. Az eszközökből két-két darabot az egri hivatásos tűzoltók, egy-egy darab pedig az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport kapott meg, melyeket a gépjárműveikre málháznak fel. Ezen eszközök egy vízfelületen történő olaj vagy veszélyes anyag szennyezés hatékonyabb kezelését, a szennyező anyag begyűjtését és annak tovább terjedésének megakadályozását fogják segíteni. Berecz Mátyás hozzátette, hogy a most átadott korszerű eszközöket az elsődlegesen beavatkozók kapták, így mérsékelhetők az olyan szennyeződések, melyek az élővizeket és környezetüket veszélyeztethetik.

 

Tűzoltó alaptanfolyamot végeztek az önkéntesek 2019.12.01

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében az Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tartott tűzoltó alaptanfolyamot az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai részére. A képzés célja az volt, hogy segítsék az alapvető tűzoltási, mentési feladatok biztonságos és szakszerű végrehajtását beosztott tűzoltói feladatkörben.

A tanfolyamot huszonkettő fő sikeresen elvégezte, akik annak elvégzést követőn alkalmassá váltak alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi és önkéntes tűzoltó egyesületek beavatkozást végző állományának feladataira.

A megyei katasztrófavédelem a jövőben is sok sikert, jó egészséget kívánt az önkéntes kollégák közmegbecsülésnek örvendő és tiszteletre méltó munkájához.

Fotó: Papp Zsolt tű. alez.

 

Önkéntesek eszközátadása 2019.11.26

A Heves megyei önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek pályázati úton beszerzett eszközöket, felszereléseket vettek át november huszonhatodikán.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására országosan összesen 700 millió forintot, míg az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztési támogatására 225 millió forintot biztosított a központi költségvetés 2019-ben. A pályázati forrás évről évre biztosítja az egyesületek és mentőszervezetek kiszámítható fejlődését, jelentős szerepet játszik abban, hogy folyamatosan erősödni tud az együttműködés a hivatásos és az önkéntes szervezetek között.

Az idei pályázaton Heves megyéből összesen huszonhárom önkéntes tűzoltó egyesület több mint húszmillió forint és négy mentőszervezet több mint kétmillió forint értékű támogatást nyert el. A pályázati forrásból beszerzett eszközöket és felszereléseket a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. november 26-án adta át az egri katasztrófavédelmi kirendeltségen. Az önkéntesek vezetői kézi rádiót, légzésvédelmi felszereléseket, védőruházatot, a bevetések során alkalmazandó felszereléseket, eszközöket, motoros láncfűrészeket vettek át, valamint többen is pályáztak működési költségeik támogatására és tűzoltószertár felújítására.

A tapasztalatok is azt mutatják, hogy nagy szükség van az önkéntesekre. Az önkéntes szervezetek munkája megyénk mentő tűzvédelmében, a káresetek felszámolásánál és a megelőzésben is fontos, ezért központi támogatásuk is minden évben kiemelt feladat. A technikai eszközökkel, védőeszközökkel, védőruházattal és egyéb felszerelésekkel nemcsak a szervezetek hatékonysága növekszik, de nagyban hozzájárulnak a településükön élő emberek biztonságérzetének növeléséhez.

Fotó: Nagy Csaba tű. fhdgy.

 

A kegyeleti időszakban is figyeljünk a biztonságra 2019.10.28

Október végén és november első napjaiban sokszor riasztják a tűzoltókat kegyeleti mécsesek vagy gyertyák okozta tüzekhez. Tavaly hat temetőben kellett ilyen esetnél beavatkozni. A gyertyák és mécsesek nemcsak a temetőkben, hanem otthon is veszélyes helyzetet teremthetnek. Minden évben előfordul, hogy egy Mindenszentek vagy Halottak napja alkalmából meggyújtott gyertya miatt teljesen kiég egy lakás, vagy tűz keletkezik egy temetőben.
Tavaly november elején több lakás is lakhatatlanná vált, a tüzet a legtöbb esetben gyertya vagy mécses okozta. Pécsett, a Hungária utcában csak néhány percre hagytak őrizetlenül Halottak napján egy gyertyát, a kialakult tűz miatt a lakás lakhatatlanná vált. Tűz volt tavaly az abádszalóki, ceglédi, karcagi, vasszilágyi, megyaszói és mikepércsi temetőben is.

Az idei ősz eddig szokatlanul meleg és száraz, emiatt az avar pillanatok alatt meggyulladhat. Ahhoz, hogy megelőzzük a temetőtüzeket, az alábbi szabályokat érdemes betartani:

 • Tisztítsuk meg a sírhely közvetlen környezetét a száraz avartól, elszáradt virágoktól és koszorúktól, mert ezek könnyen lángra kapnak.
 • A szabadban csak tartóban lévő mécsest gyújtsunk meg.
 • A mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni.
 • A mécsestartóban égő mécsest a sírtól való távozás után oltsuk el.

Az évnek ebben a szakaszában a lakástüzek egyik leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest, gyertyát vagy lámpást gyúlékony anyagok közelében helyezik el, a keletkező lángok pedig a függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire. Fontos, hogy csak tűzálló anyagból készült alátétre helyezett gyertyát gyújtsunk meg, ezzel ugyanis megakadályozható, hogy a mécses vagy a gyertya átforrósítsa a környezetét. A meggyújtott gyertyát soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, olyan stabil helyre kell rakni, ahol nem tud eldőlni, a közeléből pedig minden gyúlékony anyagot el kell távolítani.

Ha valaki a temetőben tüzet észlel, a saját testi épsége kockáztatása nélkül próbálja meg azt eloltani, vagy értesítse a temető biztonsági személyzetét, és hívja a 112-es segélyhívó számot.

Fotó: BM OKF

Jutalomként meglátogatták a tűzoltókat 2019.10.15

Hatvan gyermek látogathatta meg a napokban az egri hivatásos tűzoltókat, szolgálat közben.
Az Abasári Aba Sámuel Általános Iskola tanulói, az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület által szervezett tűzvédelmi vetélkedőn dobogós helyezést értek el. Az iskolában tartott tűzriadó gyakorlat alkalmával nemcsak a baj esetén követendő helyes viselkedést sajátították el a tanulók, hanem négy állomáson is megmutathatták ismereteiket a tűzvédelem témakörében. A győztes osztályok jutalma az volt, hogy pályázati forrásból ellátogathattak az egri Tűzoltó Múzeumba és az egri tűzoltóságra. Nagy élmény volt mindkét intézmény meglátogatása, a fiatalokat a tűzoltóság parancsnoka Vörös Tamás tűzoltó őrnagy vezette körbe a laktanyában, aki szívesen válaszolt a kérdések záporaira. A gyermekeket érdekelték a járművek, az éjszakai vonulások, tűzoltó szakfelszerelések, rendfokozatok, és a riasztás menete is, amelyet be is mutattak a lánglovagok egy próbariasztás keretén belül. A gyerekek számos tapasztalattal, élménnyel gazdagodtak és hosszú élménybeszámolót tartottak azon társaiknak, akik nem tudtak velük jönni.

Biztonságban induljon a fűtési szezon 2019.10.02

Még mindig nem késő elvégeztetni a szezon megkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges karbantartási munkálatokat a tüzelő-fűtő berendezések esetében. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották. Ugyan a fűtési szezon hivatalosan csak október 15-én kezdődik, az idő egyre hűvösebb, napról-napra közelebb kerülünk ahhoz, hogy újra üzembe helyezzük fűtőberendezéseinket.
A fűtési szezon elindulása előtt fontos felülvizsgáltatni a fűtőeszközöket és a kéményeket. Egy elkoszolódott kazán teljesítménye romlik, működtetése veszélyes. Nem szabad háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, amely miatt visszaáramolhat a füst a házba. Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.

Fontos figyelni arra, hogy a családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni.

A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a fűtési időszakban megemelkedik a lakástüzek száma, míg naponta átlagosan tizenhat lakástűzhöz riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, a fűtési időszakban meg is duplázódhat ez a szám. A lakástüzek leggyakrabban emberi mulasztás miatt következnek be, holott könnyen megelőzhetőek lennének. Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelő van, nem keletkezik nagyobb tűz, hiszen még annak kialakulásakor meg lehet fékezni a lángokat. Egy füstérzékelő nemcsak életet ment, hanem annak köszönhetően a keletkező károk mértéke is jóval kisebb.

A fűtési szezonban fokozott veszélyt jelent a szén-monoxid, a mérgezések elkerülése érdekében az eszközök karbantartása mellett a lakás megfelelő szellőzéséről is gondoskodni kell. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba célszerű résszellőzőt szereltetni. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nincs meg a szükséges levegő-utánpótlás. Ahogy a tűz, úgy a szén-monoxid érzékelésére is van eszköz, amelynek használata életeket menthet.

Gyakorlat mustgázzal telített pincében 2019.09.17

Heves megyében is javában zajlik szüret, egyes helyeken már a mustot erjesztik a pincékben. A must erjedése során mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent. Szellőztetéssel, valamint szén-dioxid-érzékelők elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz.
A mustgázzal kapcsolatos balesetek megelőzése érdekében a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Tűzmegelőzési Bizottság gyakorlatot szervezett egy pincében Markazon, szeptember 16-án.

A gyakorlat keretében a borospincékben történő beavatkozások sajátosságairól tartottunk tájékoztatást, a gyakorlat során a gyöngyösi hivatásos és a markazi önkéntes tűzoltók egy mentést is bemutattak, egy a feltételezés szerint veszélyes gázzal telített helyiségből. A feltételezés szerint több ember munkavégzés közben lett rosszul egy pincében, eszméletüket vesztették, így saját erejükből már nem tudtak kijönni. A többi munkás észlelte a bajt és azonnal kérték a tűzoltók segítségét a 112-segélyhívó számon. A hivatásos és önkéntes tűzoltók közösen, sűrített levegős légzőkészüléket használva, a sötét pincében hőkamerát is bevetve felkutatták a sérülteket és szakszerű módon kihozták őket az oxigénhiányos környezetből, majd átadták őket a mentőknek.

A gyakorlat célja az volt, hogy a tűzoltók felkészüljenek az ilyen jellegű beavatkozásokra, ismereteiket felelevenítsék, és ha hasonló helyzetben kérik segítségüket, gyorsan és szakszerűen tudjanak beavatkozni, hiszen akár néhány perc is életet menthet. Továbbá célunk volt, hogy az emberek figyelmét felhívjuk a szüreti időszakban a pincékben jelenlévő szén-dioxid gáz veszélyeire.

Fotó: Nagy Csaba tű. fhdgy.

Az ősz egyik veszélye a mustgáz 2019.09.10

Az ország több pontján zajlik a szüret, egyes helyeken már a mustot érlelik a pincékben. A must erjedése során mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent. Szellőztetéssel, valamint szén-dioxid-érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz.
Tavaly három ember halálát okozta a mustgáz: a Somogy megyei Kányán egy, a Szabolcs megyei Kékcsén pedig két ember életét követelte. Több helyen pedig csak a szerencsén múlott, hogy időben rátaláltak a balesetet szenvedett emberekre. Évről évre számos esetben riasztják ilyen esethez a tűzoltókat, holott a balesetek könnyen megelőzhetőek.

A szén-dioxid önmagában nem mérgező, azonban mivel nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja azt. Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek tünetei a szédülés és a fáradtságérzés. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követi.

Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy gyertyával ellenőrzi, van-e elég levegő a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni.

A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét!

Fotós: Szőke Péter – BM OKF

 

Ismét van magyar alelnöke a Nemzetközi Tűzoltó Szövetségnek2019.07.22

A svájci Martigny-ban tartotta meg idei ülését a CTIF (Nemzetközi Tűzoltó Szövetség) a múlt héten. Az eseményen, amelyen huszonnyolc ország képviseltette magát, a CTIF Magyar Nemzeti Bizottság háromfős küldöttséggel – dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok elnök, dr. Bleszity János nyugalmazott tűzoltó altábornagy alelnök, Potoczky Andrea tűzoltó alezredes titkár – vett részt.
A közgyűlés az előre kiadott napirend szerint zajlott le, annak keretében alelnököket is választottak a delegáltak. A szervezet három korábbi alelnökét újraválasztották, melléjük két új alelnök került. A közgyűlésen résztvevők hetven százaléka a német tűzoltószövetség elnöke mellett új alelnökké választotta dr. Bérczi László tű. dandártábornokot, a magyar nemzeti bizottság elnöke a harmadik legtöbb szavazatot kapta. Ezzel tizenkét év után ismét magyar alelnöke van a nemzetközi szövetségnek. Utoljára dr. Bleszity János tűzoltó altábornagy töltötte be ezt a tisztséget 2007-ben. Bérczi László előadásában tájékoztatta a jelenlévőket a CTIF-en belül eddig végzett munkájáról, különös tekintettel a tűzvizsgálói munkabizottságban vezetőként folytatott tevékenységéről.

Július 14-e és 21-e között Martigny-ban zajlott a 22. CTIF Nemzetközi Ifjúsági Tűzoltóverseny is. A megméretésen huszonhárom ország több mint hatszáz ifjúsági tűzoltóval képviseltette magát. Magyarország három csapatot indított a versenyeken, összesen negyvennégy fiatal utazott ki. A Magyar Tűzoltó Szövetség két csapatot nevezett, a Pázmánd Önkéntes Tűzoltó Egyesület lány és fiúcsapatát, Békéssámson Önkéntes Tűzoltó Egyesülete pedig saját finanszírozásban indította el fiúcsapatát.

A lányok bronz minősítést kaptak, tizennyolc csapat közül a tizenötödik helyet szerezték meg a lánycsapatok rangsorában, a békéssámsoni fiúk ötvenhat csapat között a huszonharmadik, a pázmándi fiúk a huszonötödik, a pázmándi lányok pedig összesítésben a negyvenharmadik helyen végeztek.

A vegyes csapatokban harmincnyolc indulóból tizennegyedik helyen ért célba a békéssámsoniak csapata, tizenötödikek lettek a pázmándi fiúk, ezzel az eredménnyel valamennyien ezüst minősítést kaptak.

2020-ban a CTIF küldöttértekezlete Németországban (Hannover) lesz, az Interschutz nemzetközi kiállítással és vásárral egy időben. 2021-ben a CTIF küldöttértekezletének Szlovénia lesz a házigazdája, az ország Celjében rendezi meg a CTIF felnőtt és ifjúsági tűzoltóversenyeit.

Főigazgatói elismerés a mentőcsoportok helytállásért2019.07.16

Elismeréseket vettek át a június végén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sújtó vihar okozta károk felszámolásában kiemelkedően teljesítő önkéntes mentőszervezetek képviselői.
A megye területén megalakított megyei és járási önkéntes mentőcsoportokból első kérésre húsz fő vállalta, hogy részt vesz az ország északkeleti részét sújtó viharkárok felszámolási munkálataiban. A mentőcsoportok Ajak településen a tetőszerkezetek ideiglenes helyreállítását, a megdőlt, gyökerestől kifordult, épületeket veszélyeztető fák, valamint a veszélyes törmelékek eltávolítását végezték fáradhatatlanul. A kiemelkedő léptékű összefogással néhány nap alatt sikerült normalizálni a helyzetet, a lakosság biztonságos életvitelét közvetlenül fenyegető veszélyeket elhárítani.

A viharkárok felszámolásában végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója emléklapot adományozott a Mátra Mentőcsoportnak (Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport, Kékes Kutató Mentő Alapítvány), a Rima-Laskó Járási Mentőcsoportnak (Füzesabonyi Szt. Flórián Tűzoltó Egyesület), Gyöngy Járási Mentőcsoportnak (Abasár ÖTE, Gyöngyöshalász ÖTE, Gyöngyöstarján ÖTE) valamint a Hanyi Járási Mentőcsoportnak (Tiszanána ÖTE, Kiskörei Polgárőr Egyesület). Az elismerő okleveleket az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervek vezetői adták át.

Főigazgató úr a vihar okozta károk felszámolása során végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként ajándéktárgyat adományozott Katona Gábornak, a Gyöngyöshalászi ÖTE elnökének, aki a Gyöngy Járási Mentőcsoport egyik komponensvezetője és maga is a helyszínen irányította mentőcsoportja kárfelszámolási munkálatait.

A mentőszervezetek megalakítása hét évvel ezelőtt kezdődött meg. A mentőszervezetek tagjai olyan civil szervezetek és magánszemélyek, akik önkéntesen vállalják, hogy a képesítésüknek megfelelően, a baj órájában segítik embertársaikat. A megyei, járási és települési szinten is megalakított és minősített csapatok támogatják a hivatásos katasztrófavédelmi egységek munkáját. A valós veszélyekre reagálni képes, speciális képességekkel bíró, felkészített mentőszervezetek a szükséges védőfelszereléssel, eszközökkel számos káreseti műveletben bizonyították alkalmasságukat, össztársadalmi hasznosságukat.

Köszönjük a mentőszervezeti tagoknak, hogy önzetlen emberi és szakmai segítő hozzáállásukkal öregbítették Heves megye hírnevét!

Fotó: Gyöngyösi KVK

Főigazgatói elismerések a viharkárok felszámolásáért – 2019.07.04

Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM OKF vezetője elismerésben részesítette a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sújtó vihar okozta károk felszámolásában kiemelkedően teljesítő hivatásos és önkéntes tűzoltókat.
A központi szervezet vezetője, emléklapot adományozott a Heves megye illetékességi területén működő Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport, a Gyöngy Mentőcsoport, a Hanyi Mentőcsoport, a Kékes Kutató-mentő Alapítvány, a Rima-Laskó Mentőcsoport, valamint a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, továbbá a vihar okozta károk felszámolása során végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként ajándéktárgyat adományozott Kása Miklós tűzoltó törzsőrmesternek, az Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottjának és Katona Gábornak, a Gyöngyöshalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 80 településén összesen 5135 épület tetőszerkezetében tett kárt a vihar, ezek közül 181 volt közintézmény (bölcsőde, óvoda, iskola, művelődési ház, idősek napközi otthona, önkormányzati ingatlan, uszoda stb.) Lakhatatlanná vált 41 lakóépület, 101 embert rokonoknál, 13-at önkormányzati lakásokban és általános iskola tornatermében helyeztek el.

A kidőlt fák, kitört villanyoszlopok, villámcsapások és felsővezeték-szakadások miatt fennakadások voltak az áramellátásban is: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 93 településén 55 ezer, Hajdú-Bihar megyében pedig 11 településen 4500 fogyasztási helyen nem volt áram valamivel több mint egy napon át.

A vihartépte Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a vihart követő napon Heves megyéből 19 önkéntes indult el 4 gépjárművel és 1 quaddal. Heves megye minden régiójából akadtak önkéntesek így: a Gyöngy-járási mentőcsoport 7 fővel, a Rima-Laskó járási mentőcsoport 4 fővel, a Hanyi-járási mentőcsoport 5 fővel, és a megyei Mátra mentőcsoport 3 fővel vett részt a kárfelszámolásban.

Fotó: Molnár Péter tű. szds. – Egri HTP / Szőke Péter – BM OKF

Toronydaruból mentettek a felkészítő gyakorlaton2019.07.03

Felkészítő gyakorlatot tartott a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Egri Vár Zárkándy-bástyájánál, szerda délután.
A gyakorlaton az egri hivatásos tűzoltók közel húszan, az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport tagjai pedig kilencen vettek részt. A felkészítést azzal a céllal szervezték, hogy a hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelem irányítása alatt álló önkéntesek készség szinten elsajátítsák a magasból történő tűzoltás és életmentés taktikai elemeit.

A feltételezés az volt, hogy a felújításon dolgozó toronydaru kezelője rosszul lett, saját erejéből a daruból nem tudott lejönni, ezért segélyhívást adott le. A megyei műveletirányítás a hivatásos és az önkéntes szakembereket riasztotta a helyszínre.

A gyakorlás elméleti oktatással kezdődött, először Hegedűs Zoltán a Mamut KFT-től bemutatta a toronydarut. Elmondta, hogy a nagy szélben, a műszerek jelzésekor a munkálatokat azonnal be kell fejezni, megmutatta, hogy lehet áramtalanítani a munkagépet. Ezt követte a GEOTEAM KFT képviseletében Árvai János építésvezető előadása, a szakember kiemelte, hogy a hosszú órákon át magasban végzett munka megerőltető az emberi szervezet számára és több eset is volt már, mikor segítséget kellett hívni, mert valaki rosszul lett a kezelőfülkében.

Az elméleti részt a feltételezett sérült mentése követte, melyet egy bábuval helyettesítettek a gyakorlat ellenőrzői. A mentést a hivatásos és az önkéntes egységek különböző módszerrel hajtották végre. A speciális mentőcsoport tagjai a daru létráján másztak fel a fülkéhez, ott alpintechnikai eszközökkel kötélpályát építettek ki, amelyen keresztül leengedték a mentésre szoruló sérültet. Az egri hivatásos tűzoltók az emelőkosaras gépjárműről közelítették meg a magasban lévő kezelőfülkét, és a bajbajutottat a jármű kosarába helyezve hozták le.

A szakembereknek a tikkasztó hőségben sem okozott nehézséget a közel harminc méteres magasságban a mentés, több mint két órán át gyakorolták a beavatkozás mozzanatait, hogy egy esetleges éles helyzetben rutinszerűen tudjanak segítséget nyújtani, ha szükség lenne rá.

Fotó: Nagy Csaba tű. fhdgy.

Heves megyei önkéntesek is segítik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kárfelszámolást – 2019.06.28

A csütörtök délután Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lecsapott vihar okozta károk felszámolására Heves megyei önkéntesek indultak útba pénteken reggel 8 óra után, továbbá hivatásos erőket is vezényeltek a kárhelyszínre.
Négy mentőcsoportból összesen 19 önkéntes indult el 4 gépjárművel és 1 quaddal a vihar által sújtott területre. Heves megye minden régiójából akadtak önkéntesek így: a Gyöngy-járási mentőcsoport 7 fővel, a Rima-Laskó járási mentőcsoport 4 fővel, a Hanyi-járási mentőcsoport 5 fővel, és a megyei Mátra mentőcsoport 3 fővel vesz majd részt a kárfelszámolásban.

Megyénk hivatásos tűzoltói közül az egri hivatásos tűzoltóságáról egy tűzoltó gépjármű már csütörtökön délután vonult segítségnyújtásra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, továbbá négy katasztrófavédelmi szakembert is útba indítottak, ők a vihar okozta károk felszámolásában irányító feladatokat fognak ellátni.

Fotó: Mérai Péter tű. alez.

Köszönet a rendkívüli helytállásért 2019.06.26 – Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport

A vasárnapi heves esőzés rendkívüli feladatok elé állította a katasztrófavédelem szakembereit, a tűzoltókat, munkájukat több önkéntes tűzoltó egyesület, mentőcsoport és a városgondozás dolgozói is segítették. A károk felszámolásában és a helyreállításban részt vett szakemberek, civilek odaadó munkáját köszönte meg Habis László, Eger város polgármestere a városházán szerdán.
A hirtelen összefolyt csapadék jellemzően a települések legmélyebb pontjain duzzadt fel, több utcát is elárasztott a víz, villámárvizet okozva, továbbá befolyt az udvarokba, házakba, pincékbe, garázsokba. A kárelhárítási és kárfelszámolási munkálatok hétfő késő estig tartottak. Habis László, többek között Kovács Sándor tű százados, megbízott polgári védelmi felügyelőnek, Erdélyi Tamás tű. százados, egri szolgálatparancsnoknak, Kása Miklós tű törzsőrmester, katasztrófavédelmi megbízottnak és az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport tagjainak köszönte meg a szakmai segítségét. Mint mondta, a megfeszített munka azt eredményezte, hogy a lehető legkisebb kár következett be, kiemelte, nemcsak Egerben, hanem a környék településein is helyt álltak a szakemberek.

Fotó: Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport

Három járási mentőcsoport kapta meg újabb öt évre a nemzeti minősítést 2019.06.22

A fegyveres összeütközés alkalmával végrehajtandó feladatok begyakorlását, valamint nemzeti újraminősítő gyakorlatot szervezett a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatvan-Nagygombos településen június 22-én, a Heves Megyei Védelmi Bizottság megbízásából. A mentőcsoportok tagjai az értesítést és riasztást követően szombaton reggel nyolc órakor gyülekeztek a volt honvédségi laktanya területén. Megépítették bázisukat, majd ezt követően három kárterületen, különböző feltételezett veszélyhelyzetben kellett bizonyítaniuk felkészültségüket.
A gyakorlat megnyitóján dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, a Heves Megyei Védelmi Bizottság elnöke kiemelte az önkéntesség szükségességét, valamint megköszönte az eddigi sikeres helytállást. A megyei igazgatóság részéről Plachi Péter tű. ezredes, igazgatóhelyettes köszöntötte a mentőszervezetek tagjait, felvázolva a honvédelmi felkészítés és újraminősítés fontosságát, amit egy japán közmondással emelt ki: ” Aki sokat izzad békében, keveset vérzik háborúban”.
A gyakorlat forgatókönyve szerint egy lehetséges fegyveres összeütközés alkalmával végzendő lakosságvédelmi feladatokat, valamint a település fölött kialakult szupercella következményeinek felszámolását kellett végrehajtani. A feltételezés szerint az orkánerejű szél, a két centimétert meghaladó jégverés, a sűrű villámlás, valamint a nagy mennyiségű csapadék több lakóingatlant is megrongált, fák dőltek ki, villám okozta tüzek keletkeztek.
A mentőcsoportok feladata a kárterület átvizsgálása, valamint rom- és területkutatás volt. Speciális mentést is végre kellett hajtaniuk a csapatoknak, ennek során elzárt helyiségből hoztak ki bent rekedt embereket faláttörés alkalmazásával. A lehetséges sérülteket pedig az elsősegélynyújtó helyre kellett szállítani, ahol szakszerű ellátásban részesültek.
A kárhelyszínek bonyolultságát jellemezte, hogy a beavatkozóknak a sérülteket több esetben a tetőkről, illetve a pincékből kellett kimenteni, de ezeken kívül sűrűn benőtt, erdős területeket is fel kellett deríteni.
A gyakorlaton a Gyöngy, a Zagyva, valamint a Hanyi Járási Mentőcsoportok több mint hatvan önkéntese vett részt, mindannyian aktívan kivették részüket a minősítési gyakorlat mozzanataiból, így eleget téve a számukra előírt szakmai követelményeknek városi kutató és mentő, valamint alapvető vízkár elhárítási tevékenység szakterületeken.
A gyakorlat délután ért véget, melynek záró mozzanataként előbb Szalatnai Gábor, a Hatvani Járási Hivatal vezetője fejezte ki elismerését az önkénteseknek, majd Koós Zoltán tű. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő, a minősítő bizottság elnöke értékelte a mentőcsapatokat és átadta részükre a Nemzeti Minősítő Oklevelet. Ez alapján a mentőcsoportok hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásai elleni védekezésben bevethetőek és alkalmazhatóak lesznek a következő öt évben is, így segítve a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkáját.

Fotó: Heves MKI

Kutyamentés porszívóval – Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport – állatmentés

2019.05.28-án riasztották az  Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport tagjait, hogy kútba esett egy kéthetes kölyökkutya Egerben, a Béke utcában. Az önkéntesek a helyszínre vonultak és látták, hogy valójában a kis állat egy húsz centiméter átmérőjű műanyag csőben, hat méter mélyen van. Rövid tanakodás után jött az isteni szikra. A csoport tagjai által használt ipari porszívót vettették be. A porszívó csövét egy gégecsővel meghosszabbították, majd a kiskutyus testvérén kipróbálták, hogy a szívóerő elbírja-e a maroknyi testet. A próba biztatóan sikerült, ezért leengedték a csövet, bekapcsolták a gépet és gyakorlatilag a mélyből kiporszívózták a rémült állatot. A mentés végére már gyerekek és felnőttek gyűltek a csapat köré, akik mosolygós arccal nyugtázták, hogy a kutyus újra biztonságban van.

Fotó: Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport

 

 

Magabiztosan kezelik az áramfejlesztőket és a szivattyúkat a mentőszervezetek2019.06.04

A Heves megyei önkéntes mentőszervezetek áramfejlesztőket és a szivattyúkat kaptak az „Önkéntes polgári védelmi szervezetek felszerelése és felkészítése” (KEHOP-1.6.0-15-2016-00017) projekt keretében idén februárban. A Gyöngy Járási Mentőcsoport két zagyszivattyút és két áramfejlesztő berendezést, a Hanyi és a Rima-Laskó Járási Mentőcsoportok, valamint öt települési mentőszervezet (Kápolna, Nagyfüged, Recsk, Sirok, és Vámosgyörk) pedig egy zagyszivattyút és egy áramfejlesztőt vehetett át.
A projekt keretében országosan másfél milliárd forint értékben fejlesztette a katasztrófavédelem az önkéntes mentőszervezeteket, hogy a vizek kártételei elleni védekezésben kiemelt veszélyeztetettségű járásokban és településeken az önkéntesek hatékonyabban tudjanak beavatkozni. Az áramfejlesztő berendezések és szivattyúk használatának feltétele volt egy eszközfelhasználói tanfolyamon való részvétel és azt követő vizsga letétele is, melyet a közelmúltban teljesítettek a Heves megyei mentőszervezetek kijelölt gépkezelői. Az oktatás megszervezése és lebonyolítása Pitlik Péter tű. zászlós, gyöngyösi műszaki biztonsági tiszt feladata volt. A tanfolyamot vizsgák követték, tizennyolc önkéntes adott számot a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ vizsgabizottsága előtt elméleti és gyakorlati tudásáról.

A megszerzett tudás birtokában, az új gépek rendszerbe állításával jelentősen növelhető a beavatkozások hatékonysága, ezáltal magasabb szintű védelmet lehet biztosítani mind az állampolgárok, mind az élő és épített környezet számára.

Fotó: Pitlik Péter tű. zls.

Nagyot versengtek az önkéntes tűzoltók Füzesabonyban2019.05.25

A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség már évtizedek óta rendez tűzoltó versenyt a megye önkéntes tűzoltói részére, melyet a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is támogat. Idén, május huszonötödikén, a füzesabonyi lövészpályán tíz településről huszonkét lelkes önkéntes csapat mutatta meg felkészültségét a kicsit sáros pályán.
A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség fennállása óta minden évben megrendezi a megyei tűzoltó versenyt mind hagyományőrző vizes, mind CTIF versenyszámokkal. Mindkét versenyen férfi, női, fiú és leány kategóriában indultak csapatok. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Csontos Ambrus tű. dandártábornok, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Nagy Csaba, Füzesabony polgármestere és Füzy Andrea, a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke.

Nagy Csaba köszöntőjében megemlékezett Nagy Gábor tű. alezredesről, Füzesabony város egykori tűzoltóparancsnokáról, aki tizenöt éve hunyt el, a mostani versenyt az ő tiszteletére rendezték meg. Ezt követően a tűzoltó szövetség elnöke köszöntötte a megnyitón megjelent kétszáznál is több versenyzőt, eredményes és sportszerű versenyzést kívánt a résztvevőknek, majd megnyitotta a versenyt. Az időjárás napsütéses meleggel kedvezett az ausztriai Seefeld-Kadolzból, Abasárról, Bélapátfalváról, Bükkszékről, Füzesabonyból, Gyöngyöshalászról, Parádról, Szilvásváradról, Tiszanánáról valamint Vámosgyörkről érkező csapatoknak.

Ezt követően kezdődött a versengés, öt vizes és két CTIF pályán. Hagyományőrző kategóriákban felnőtteknek kismotorfecskendő-szerelés, a gyerekeknek egy tűzoltási vizes szerelés, valamint mindkét kategóriában váltófutás volt a feladat. CTIF kategóriában a felnőttek és gyerekek egyaránt oltási gyakorlatot hajtottak végre, majd egy akadályokkal teli pályát is le kellett küzdeniük.

A verseny végén a „füzesabonyi törpök” tartottak tűzoltási bemutatót majd a füzesabonyi önkéntesek, közösen a helyi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltóival, egy roncsvágási és mentési feladatot szemléltettek a kíváncsiskodóknak.

A legeredményesebb csapatoknak járó vándorkupát női és férfi kategóriában is az abasári önkéntes tűzoltók vihették haza.

A szoros küzdelemben az eredmények az alábbiak szerint alakultak:

Hagyományőrző kategóriában

Felnőtt férfi:

 1. Abasár 1 ÖTE
 2. Szilvásvárad ÖTE
 3. Bükkszék ÖTE

Felnőtt női:

 1. Abasár ÖTE
 2. Bélapátfalva ÖTE

Ifjúsági fiú:

 1. Füzesabony ÖTE
 2. Gyöngyöshalász 1 ÖTE
 3. Gyöngyöshalász 2 ÖTE

Ifjúsági leány:

 1. Füzesabony ÖTE

CTIF kategóriában

Férfi:

 1. Abasár ÖTE
 2. Szilvásvárad ÖTE

Női:

 1. Abasár ÖTE

Ifjúsági fiú:

 1. Szilvásvárad ÖTE

Fotó: Koós Zoltán tű. alez.

 

Új gépjárművet vett át az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport2019.05.09

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon ünnepélyes keretek között tűzoltó gépjárműveket adtak át több mint egymilliárd forint értékben, köztük a kifejezetten az önkénteseknek fejlesztett öt darab Mahindra Goa gyorsbeavatkozókat. A 2019. május 9-én megtartott rendezvényen az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport is egy gyorsbeavatkozó tűzoltó gépjárművet vehetett át kipróbálásra.
A rendezvényen Bartók Péter tűzoltó ezredes, gazdasági főigazgató-helyettes elmondta: a katasztrófavédelem évek óta nagy hangsúlyt helyez az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben játszott szerepének erősítésére. Ezen elvek mentén fejlesztette ki a BM HEROS az önkéntesek számára az új gépjárműveket.

A jármű 4 hengeres, dízel , 2179 cm3, 88 kW-os hajtómotorral, 4X4 kerékképlettel, motorvédő lemezzel és vonóhoroggal van felszerelve, az utastér 4 fő vagyis egy fél raj szállítására alkalmas. A megkülönböztető fényjelzés és a málhatérvilágítások korszerű LED technológiával működnek. A málhatérbe 300 literes víztartályt és egy kihúzható keretre szerelt Rosenbauer Otter hordozható szivattyút is beépítettek, valamint felszerelései között megtalálhatók a tűzoltási alapfeladatok ellátására alkalmas eszközök.

A gépjármű indítókulcsát dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató adta át az önkéntes egyesület képviselőinek, majd kijelentette, hogy az átadott gépjárművekkel még nem ért véget a folyamat, az új technikáknak köszönhetően a katasztrófavédelem még szakszerűbb és ütőképesebb beavatkozásra képes.

Fotó: Schober Andor – RSOE

Jól szerepeltek a Heves megyei ifjú versenyzők- 2019.04.27

Ahogy az elmúlt esztendőkben, úgy az idén is az Országos Rendőr- és Tűzoltónapon rendezték meg április 27-én a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny országos döntőjét. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség által szervezett megmérettetésen az általános és középiskolások újra összemérhették tudásukat. Heves megyét a versenyen általános iskolás kategóriában a gyöngyösi Kálváriaparti Sport és Általános Iskola csapata, középiskolás kategóriában az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata képviselte.
Negyvennégy csapat – húsz-húsz általános és középiskolás, a tavalyi két győztes csapat, valamint Szlovákia és Szerbia versenyzői –, négyszázötven résztvevő állt az országos döntő elé, ahol egy tizenkét állomásos, változatos feladatsorozat várta a fiatalokat. Nyolc feladatot kötelezően, míg négyet ajánlottan kellett végrehajtani. Az első állomás elméleti versenyszám volt, laptopon töltöttek ki tesztet a versenyzők. A második, környezetvédelmi állomáson a csapatok tagjainak „sítalpakon” közlekedve kellett kiválogatniuk és szelektív hulladékgyűjtőbe tenniük az újrahasznosítható anyagokat. A harmadik állomáson tűzvédelmi feladat várt a fiatalokra, alapvezetéket szereltek osztóval.

Árvízvédelmi feladat volt a negyedik állomás, harminc darab homokzsákkal buzgárelfogó medencét építettek a csapatok tagjai. Az ötödik állomáson a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület munkatársai viharjelzésre és térképismeretre vonatkozó kérdésekkel várták a csapatokat. A hatodik állomáson komplex mentési feladat várt a gyerekekre. Akadályokkal nehezített pályán, négyen egymás mögött, a másik vállát fogva kellett közlekedniük, azonban az első három versenyző látását korlátozták, így a sorban utolsó társuknak hang nélkül, kézjelekkel kellett irányítani a többieket.

Részben hasonló feladat várt a csapatokra a hetedik állomáson, amely a „tájékozódás korlátozott látási viszonyok között” címet viselte. A csapatok két részre oszlottak, egy csapattag látását korlátozták. Egy másik társa rádión keresztül irányította őt addig, amíg a bekötött szemű csapattag magához nem vette a pálya végén található babát. Ezek után a babát át kellett vinni a másik csapathoz, amely tagjainak visszafelé kellett végrehajtaniuk a feladatot. A nyolcadik, elsősegélynyújtó állomáson a Magyar Vöröskereszt egy tagjának „fej-és karsérülését” kellett ellátni az Országos Mentőszolgálat által meghatározott kötözési módszerek szerint. Emellett a gyerekek bemutattak egy stabil oldalfekvést, az újraélesztést prezentálták egy ambubabán, illetve egy tíz kérdésből álló tesztet is kitöltöttek.

A kilencedik állomáson a Fővárosi Vízművek munkatársai tartottak bemutatót, míg a tizediken a Zsámbéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség ismertette a tűzvédelmi és polgári védelmi feladatok rendszerét. A zsámbékiek a tűzoltó múzeumuk néhány relikviáját is bemutatták a gyerekeknek. A tizenegyedik állomáson a Sólyom Speciális Mentőszolgálat tagjai ismertették, milyen esetekben van szükség speciális mentőkre, milyen feladatokat végeznek a kárhelyszínen. A tizenkettedik állomáson a WWF Magyarország munkatársai az állatvédelemmel kapcsolatos feladatokat ismertették.

A versenyen az ifjak nagyot küzdöttek, az általános iskolások között a Kálváriaparti Sport és Általános Iskola csapat a kilencedik, míg a középiskolásoknál az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata az előkelő ötödik helyen végzett.

 

2019.03.09 Meghívó közgyűlésre

Ezúton, tisztelettel meghívom a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség 2018. évet lezáró Küldött Közgyűlésére.

Helye: Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Eger, Vincellériskola út 5.

Ideje: 2019. március 09. 10:00 óra

Regisztráció: 09:40 – 09:55 óráig

Napirend:

 1. A 2018. évi munkáról szóló beszámoló előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó: Füzy Andrea elnök

 1. A pénzügyi ellenőrző bizottság beszámolója a 2018. évi gazdálkodásról

Előadó: Orosz Károlyné bizottsági elnök

 1. A 2018. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó: Pócsikné Sebők Zita gazdasági vezető

 1. A 2019. évi munkaterv előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó: Füzy Andrea elnök

 1. A 2019. évi költségvetési terv előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó: Pócsikné Sebők Zita gazdasági vezető

 1. Egyebek

Az eredményes közgyűlés lebonyolításért kérem, hogy a jogszabály szerint kötelező közhasznúsági jelentést és pénzügyi beszámolót tanulmányozni szíveskedjenek. A dokumentumok jövő héttől elérhetők a Szövetség honlapján:

A határozatképesség érdekében kérem, hogy akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodni szíveskedjen!

Eger, 2019. február 19.

Tisztelettel:

FÜZY ANDREA s.k.

elnök

2019.02.19 Macska mentés

2019.02.19-én riasztást kaptunk a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Műveletirányítási Központtól, hogy Egerben a Rókus utcából kértek segítséget egy csatornában rekedt cicushoz. Kimentünk a helyszínre felmérni a helyzetet. Klárika néni, a cica gazdája elmondta, hogy 3 napja tűnt el Pötyike. Azt gondolta az utca alatt futó síneken érte valami baj, esetleg elütötte egy autó. Nagy örömére kedden meghallotta a csatornából kiszűrődő keserves nyávogást. Azonnal próbálta kicsalogatni kedvencét, de nem járt sikerrel és segítséget kért a tűzoltóktól, akik továbbították felénk a kérést.

A cicát nem láttuk, mert a csatornában egy 300 mm-es kifolyócsőbe bújt be és nem volt hajlandó megmutatni magát, csak a keserves nyávogását hallottuk. Visszamentünk telephelyünkre és gyorsan összeütöttünk egy macskamentő kis létrát, amit leraktunk a cicusnak, arra gondolva majd azon kimászik. Ez nem jött össze, így egy hirtelen ötlettől vezérelve septiben készítettünk egy speciális „macskakampajgó”-nak keresztelt eszközt. Ez nem másból állt mint egy 30 méter hosszú levegőcsőre erősített pet palackból. A terv az volt, hogy tejjel próbáljuk kicsalogatni a cicát és ha nem járunk sikerrel a macskát rejtő csatornával szomszédos, 5 méterre lévő másik aknából elindítjuk a macskakampajgót, ezzel arra kényszerítve Pötyikét, hogy kibújjon a csőből a túlsó oldalon. Tehát kollégánk lement a kifolyóhoz, betette a teje, de a cica, aki igencsak rémült volt, nem nagyon akart barátkozni. Ekkor a túloldalon szép lassan elindítottuk útjára a speciális eszközünket, aminek hatására megmozdult cicusunk. Az immáron 3 napja éhező és szomjazó macsek nem tudott ellenállni a tejnek és el kezdte azt lefetyelni. Ezt kihasználva kollégánk óvatos simogatásba kezdett, közben lassan húzta kifelé a tejes edényt, amit követett Pötyike, így kollégánknak sikerült őt megmarkolnia, kiemelnie és átadnia szerető gazdijának.

 

2019. 01.29 Jégről mentés

2019. január 29-én az egri és füzesabonyi hivatásos tűzoltókkal együtt gyakorlaton vettünk részt, melyet a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezett.

A gyakorlat célja az volt, hogy a jégről mentés szakszerű végrehajtását gyakoroljuk. A mi csapatunk egy gumicsónakhoz kötött hordággyal indult a lékhez kimenteni a szerencsétlenül járt embert imitáló bábut. Sikeresen végrehajtottuk a feladatot.

 

2018.05.29. Heves megyei tűzoltóverseny 

 

http://heves.katasztrofavedelem.hu/hirek/2342-iden-is-mindent-beleadtak-az-onkentesek

 

Tűzoltó verseny az abasári sportpályáján

 

A verseny végeredménye

 

2018.05.20 Parádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a parádi ovisnapon

 

 

2018.05.20 Heves megyei tűzoltóverseny 2018. május 26-án Markazon

 

2018.04.11

 

 

2018.03.24. Közgyűlés

Helye: Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Eger, Vincellériskola út 5.

Ideje: 2018. március 24. 10,00 óra

Regisztráció: 9,30 – 9,55 óráig

Napirend:

 1. A 2017. évi munkáról szóló beszámoló előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó: Füzy Andrea elnök

 1. A pénzügyi ellenőrző bizottság beszámolója a 2017. évi gazdálkodásról

Előadó: Orosz Károlyné bizottsági elnök

 1. A 2017. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó: Pócsikné Sebők Zita gazdasági vezető

 1. A 2018. évi munkaterv előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó: Füzy Andrea elnök

 1. A 2018. évi költségvetési terv előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó: Pócsikné Sebők Zita gazdasági vezető

 1. Egyebek

Az eredményes közgyűlés lebonyolításért kérem, hogy a jogszabály szerint kötelező közhasznúsági jelentést és pénzügyi beszámolót tanulmányozni szíveskedjenek. A dokumentumok elérhetők a Szövetség honlapján:

A határozatképesség érdekében kérem, hogy akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodni szíveskedjen!

2018.02.06. Cicamentés

Február 6-án riasztást kaptunk, miszerint egy cica a Telekessy úton bajba került. Körülbeleül 15 méter magasan, két épület tűzfalai között kapaszkodott szegényke. Valószínüleg egy rosszul sikerült ugrás után került oda és szorult helyzetéből se felfelé se lefelé nem tudott, nem mert haladni. Kollégánk felment a padlásra és a tűzfal ablakán keresztül próbálta magához csalogatni a macskát de nem járt sikerrel. Létra segítségével felmászott a gazdája is az ablakig és hívogatta, de úgy meg volt rémülve szegény pára, hogy nem mert moccanni sem.

Végül egy hosszú lécet támasztottunk a szomszéd ház oldalfala és a tűzfal ablaka közé a lehető legközelebb a cicához és vártunk a padláson egy kicsit, magára hagyva a jószágot, hátha felbátorodik és az életösztöntől vezérelve átlép a pallóra. Szerencséjére volt annyi esze, hogy ezt megtegye, így pár lépés után már a gazdija karjaiban talált megnyugtató menedéket.

2017. 09.29 Az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület “Heves megyéért” kitüntető díjban részesült.

Az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület Abasár községben működő civil szervezet. Tevékenységi körébe tartozik az általános katasztrófa elhárítás, életmentés, a polgári védelem, s a tűzoltás.

Az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1882. évi megalapítása óta folyamatosan és aktívan működik és fejlődik. Jelenleg közel ötven fő tevékenykedik az egyesület berkein belül. Azon túl, hogy a település tűzvédelmét ellátják, aktívan részt vesznek a megelőzési munkában is: többször tartottak bemutatókat, ezenkívül gyakorlatokon is. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felterjesztése alapján 2016-ban a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága „Az Év Önkéntes Tűzoltó Egyesület” címet adományozta az egyesületnek, magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként.

Az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület több nemzetközi versenyen vett részt, eredményesen szerepelt Csehországban, Ausztriában, 2013-ban a Tűzoltó Olimpián. Az Egyesület versenykedve töretlen, az idei évben is készülnek erre a megmérettetésre.

Az egyesület női-, férfi-, és ifjúsági rajainak a versenyeken szerzett jelentős számú helyezéseit felsorolni sem lehet, évről évre több korcsoportban, és a nemenkénti vetélkedések első helyezettjeinek a sorában ott vannak

Az utánpótlás-nevelésben is élen járnak: tűzoltó szakkört, tábort szerveznek, ifjúsági tagozattal rendelkeznek, a gyermekeket a tűzoltó versenyeken kívül katasztrófavédelmi versenyekre is benevezik, mely versenyeken rendszerint az élen végeznek

2017.06.14 Bendegúz nap

A parádi Bendegúz Óvoda a minden évben hagyományszerűen megrendezésre kerülő Bendegúz-napot június 14-én tartotta, melyen a Parádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is képviseltette magát. A gyerek különböző ügyességi játékokat, akadálypályákat teljesítettek, majd a település civil szervezetei tartottak nekik bemutatókat különböző eszközökkel és járművekkel.
A Parádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai tűzoltó bemutatót tartottak, a gyerekek megtekinthették illetve kipróbálhatták a tűzoltó eszközöket.

 

2017.05.29 Május huszadikai tűzoltóverseny

2017. május 20-án, Abasáron zajlott a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség által szervezett Heves Megyei Tűzoltó Verseny.

Köszönjük a szervezésben, lebonyolításban nyújtott segítséget az alábbi szerveknek:

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség,

Abasár Község Önkormányzata,

Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület,

Talléros Söröző, Markaz

A megmérettetésről különböző fórumokon jelentek meg híradások, ezeket gyűjtöttük egy csokorba:

http://heves.katasztrofavedelem.hu/hirek/1963-harmincnegy-csapat-kuzdott-az-elsosegert

https://www.facebook.com/pg/bmokf.hivatalos/photos/?tab=album&album_id=1303696139684355

http://gyongyostv.hu/31814-onkentesek-vetelkedtek/

http://kekesonline.hu/2017/05/20/cukiriado-abasaron-ovodasok-az-onkentes-tuzoltok-versenyen/

 

2017.05.06. 2017. május 20-án Abasáron tűzoltóversenyt rendezünk.

Részletek és jelentkezési lap itt található meg word formátumban.

2017.03.04. Az Agria Speciális Mentők kirándultak a Bükkben

2017. március 4-én a Bükki kilátások túrát biztosítottuk az Egri Spartacus SE megbízásából. Reggel 9-től késő estik álltunk készenlétben, hogy az esetleg bajba jutott, megsérült résztvevőknek a segítsgére legyünk. Szerencsére mindenki célba ért baj nélkül
Az idő csodálatos volt, mi pedig, hogy ne tétlenkedjünk a várakozás óráiban favágással, bográcsozással, nyársalással ütöttük el az időt. Csapatunk 4 tagjának mozgalmasabbra sikerült a délutánja, ők elugrottak Egerbe, ahol a hivatásos tűzoltóknak segítettek tüzet oltani. Képek a galériában találhatók.

 

2017.03.11.  Egerben éves közgyűlést tartunk!

MEGHÍVÓ
A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ÉVES KÖZGYŰLÉSÉRE

Helye:                                   Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

                                               Eger, Vincellériskola u. 5.

 Ideje:                                    2017. március 11.  (szombat) 10.00

 

Napirend:

1.A 2016. évi munkáról szóló beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.

Előadó:          Füzy Andrea elnök

2.A 2016. évi pénzügyi beszámoló előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó:          Pócsikné Sebők Zita gazdasági vezető

3. 2016 évi közhasznúsági jelentés.

Előadó:          Pócsikné Sebők Zita gazdasági vezető

4. A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség tagdíj befizetésének helyzete.

Előadó:          Pócsikné Sebők Zita gazdasági vezető

5. A 2017. évi munkaterv előterjesztése, jóváhagyásra.

Előadó:          Füzy Andrea elnök

6. A 2017. évi költségvetési terv előterjesztése, jóváhagyása.

Előadó:          Pócsikné Sebők Zita gazdasági vezető

7. Hatvan körzet képviselőjének megválasztása

8. Indítványok, egyebek

Kérem, hogy részvételéről március 6-án 12.00-ig visszajelezni szíveskedjen az andrea.fuzy@gmail.com, vagy a 20/446-3582 elérhetőségek valamelyikén.   Akadályoztatása esetén – a határozatképesség biztosítása érdekében – helyettesítéséről mindenképpen gondoskodjon!

Hatvan körzet képviselőjének személyére a javaslatokat írásban várom a fenti címen és határidőig.

Eger, 2017. február 28.

Füzy Andrea

elnök s.k.

 

2017.02.25.  Tiszanánán és Abasáron is közgyűlést tartottunk

Mindkét településen február 25-én közgyűlést tartottunk. Részletes beszámoló az események menüpontban olvasható.

2017.01.14-15 Bükki kihívások

017. január 14-15-én éjszakai túrát biztosítottunk. A túrázók 20,30,40,55-km-es távon indulhattak. Embertpróbáló feladat volt a hidegben, éjszaka, kb 30-40 cm-es hóban teljesíteni a távokat, ennek ellenére baleset nem történt, senkit nem kellett keresnünk, csak pár túrázót kellett gépjárművel levinnünk a célba. Csapatunk a Tamás kútja vendégháznál várta a résztvevőket forró teával, zsíros kenyérrel, lilahagymával, lekváros kenyérrel. Várakozás közben szerencsére volt időnk összedobni egy fincsi pörköltet is. 🙂 Képek a galériában találhatóak.

 

2017.01.09 Jégről mentési gyakorlat

2017. január 9-én az Agria Speciális Mentők közös gyakorlaton vettek részt az egri hivatásos tűzoltókkal. A feladat az volt, hogy egy jégen rekedt embert kell a partra menteni. A tűzoltók létrával és tömlővel végezték el a mentést, az „agriások” pedig csónakkal és hordággyal segítették partra a bajbajutottat.  Az eseményről képeket a galériában tekinthet meg.

 

2016.11.28 Beszámoló a Kapocs Kupáról 

16 csapat mérkőzött meg egymással, a IV. Kapocs-Kupa Országos Tűzoltóversenyen 2016.11.19-én, Abasáron. A versenyt az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület bonyolította, a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség és a Magyar Tűzoltó Szövetség támogatásával.
A 9 megyéből érkező férfi és női csapatok feladata volt, a N
emzetközi CTIF versenygyakorlatból kiragadott rész, a kismotorfecskendő szívó oldalának időre történő megszerelése. Az önkéntes, létesítményi és önkormányzati tűzoltók többfordulós, kieséses versenyben mérhették össze szakmai ismereteiket, felkészültségüket. A verseny vezetője Horváth Gábor a Magyar Tűzoltó Szövetség Versenybizottságának vezetője volt, akinek egész napos munkáját tízfős versenybírói gárda segítette.

A megnyitón köszöntőt mondott Csontos Ambrus dandártábornok úr a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Petes Imréné a település alpolgármestere, valamint Füzy Andrea a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke. A verseny nyitányaként az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület legifjabb – hétéves – tagjai tartottak bemutató szerelést, hatalmas sikerrel. Az egész napon át tartó verseny eredményei a következők:

Női kategória:

 1. Dél-Békés Mentőcsoport

 2. Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. csapat

 3. Kőszeg Önkormányzati Tűzoltóság

Férfi kategória:

 1. Tótkomlós Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 2. Kőszeg Önkormányzati Tűzoltóság

 3. Vértessomló Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Férfi korpontos kategória:

 1. Richter Gedeon Létesítményi Tűzoltóság I. csapat

 2. Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 3. Richter Gedeon Létesítményi Tűzoltóság II. csapat

A Kapocs-Kupa vándorserleget, melyet a teljes verseny során a legjobb eredményt elért csapat vihet haza, női és férfi kategóriában egyaránt a kőszegi csapatok vihették haza.

A győztesnek járó díjat, Dobre Attila tűzoltó alezredes, tűzoltó felügyelő úrtól vehették át a csapatok.

A nap programjában szerepelt még a Kelet Gyöngyei Hastánccsoport bemutatója, az abasári tűzoltó lányok versenygyakorlat paródiája. Az estét fergeteges hangulatú Retro Party zárta Köszönet minden szervezőnek, versenyzőnek és versenybírónak a felkészülésért, a részvételért és a tisztes helytállásért!

Az elért eredményekért ezúton is gratulálunk a résztvevő csapatoknak!